https://www.facebook.com/groups/777304105743609/ (Csúcshegy-Óbuda fb.oldal) - Csúcshegy külterület, amely része Budapest főváros területének. Jellegét tekintve gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem köthető lakóhely. , KSH statisztikai

CSÚCSHEGY

Óbuda anomáliája

Ki mindenki mindenki ellen?

2017. április 29. - nem benfentes

Az utóbbi idők eseményei fényében érlelődött meg a hegy mai sorsáról általam látott kép megfogalmazása. A címet a városépítész asszony kijelentése ihlette,amelyet az április 24.-én tartott készülő KÉSZ ismertetése folyamán ismételt meg többször is felháborodva,hogy a zártkertek tulajdonosai mertek a lehetőségekkel élni.Ami a kerületben nekik nem lenne szabad,csak a befektetőknek a jelek szerint. Mint a területünkre készülő Tanulmányterv blogbejegyzésemben olvashattuk,az ő ügyvezetésével megbízott cég konzorciumban készíti el kerületi megrendelésre azt!

 A gondolatsor groteszkségét kiemelte,ahogy a BUSZESZ területének tervei ismertetése közben elmesélte,hogy az ő Római parti lakhelye mint vált értékesebbé az akkori fejlesztések folyamán. Innen tudom csak üzenni,hogy bizony vannak a kerületünkben anomáliák. A Római part beépítése valóban botrányos történelem ma már,míg ezen a hegyen a múlt század elején már legális otthonok jöttek létre.A zárkertekben is az utóbbi másfél évtized akadályozta meg az addig legális zártkerti építéseket,ami az Önkormányzat kötelezettségmulasztásával történhetett csak meg. Ez is egy anomália,hiszen a hegyen élők és a nem ott élő tulajdonosok érdekeit képviselve, nem lett volna szabad a területet geotechnikailag minősítés nélküli besorolásként,a hatályos jogszabályok az övezetre vonatkozó előírásai szerinti beépítésétől megfosztani. Bezzeg a szervesen velünk egy hegyoldalon fekvő lakatlan mezőgazdasági területet a BIF befektetése kedvéért azonnal minősítették,de még a Virágosnyereg út rákötéséhez is szükség volt az engedélyezéséhez erre a 10-es útra rákötés,nemrég történt megépítéséhez. Itt minden be és át lehet építeni,ha az befektetői célokat szolgál.Az orrunk előtt történt ez meg a TSz területekkel kezdve az Arany-Péter hegyen, az üres mezőn a Harsánylejtőben és sorolhatnám,de a magánterületek kisemberének ez tilos marad,miközben szegregátummá válik a központ közeli terület és az óvni kívánt zöldterületei minősége sokszor már katasztrofálisak.A Tanulmány terv bármit is tűz ki a távlatokra nézve,az éppen annyira kivitelezhetetlen lesz, hiszen sem utak,sem épületek, semmi sem építhető a geotechnikai besorolás hiánya miatti tilalom következtében! Még az alagút sem,hiszen az már a határoló területen a mi térségünkben épül! A tulajdonaink értéke a zaj,por és fényterhelés növekedésével csökken,főleg a környező beépítések területeinek elszaporodása következtében. A kereslet oda fordult, a magántulajdonokat itt nem igazán igényelve.

A III. kerület Önkormányzata ismét újabb területet kíván lakóövezetté változtatni. L6 III-H/2-es lakóövezet lesz A Harsánylejtő feletti Önkormányzati tulajdonú erdőterületen,mely ma még ETG III/1 besorolású..Helyrajzi száma 20655/4 a Virágos nyereg út felső szakasza lakóparki felén. Nem fejlesztésre kijelölt terület,még távlatokban sem,hanem erdőterület.Ez is beépítésre kerül,az itt lakók megkérdezése nélkül,újabb anomáliaként. Itt nem kell védeni a minőségében is több oxigént,jobb zöldfelületet biztosító erdőterületet. Sőt a Fővárosnál kiemelt ökológiai jelentőségű terület! http://budapest.hu/Documents/TSZT_04_Zoldfelulet_viz_termeszetvedelem_20120731.pdf

 Erről persze nem hallhattunk semmit a 24.-i KÉSZ ismertetés folyamán! Igazából a BUSZESZ területén tervezett beruházáson kívül szinte semmiről nem tájékoztattak a hegyvidékre nézve. Mindössze a Praktikertől a Szépvölgyi út felé történő átkötés vágyának elvi támogatása volt érdemleges. vajon a városfejlesztési tervekben nem szereplő III. kerületi építési területbe sorolás,lassan már az itteni bértelkeket is fogja érinteni? És mi épülne a Mezőgazdasági területen? Több házas apartmanlakások a mintagazdaság vendégei részére,vagy egyenesen a szövetkezeti tagok számára? Állatsímogató is lesz,vagy csak a garázsok külseje lesz fával borítva? Persze az erre a célra tartalékolt Övezetünkben fekszik, a fenti erdővel ellentétben az "Örvös tömb" Önkormányzati tulajdonú területe, így ez nem lenne logikus,ha ironikus lehetek. (Bérletek lejárta: 2017.12.31.)

Hiába mi vagyunk,akik felé,ha más nem, mint választópolgár felé kötelezettségekkel rendelkezik az Önkormányzat,ő a nem itt lakó,jövőbeni lakásszerzőket hozó spekulációk érdekeit képviseli.A kerület Bécsi úttól a városközpont felé eső területeiről egy terv, egy skicc nem került ismertetésre.Az egész KÉSZ ismertetés a BUSZESZ, lakótelepeket 3 szinttel meghaladó látványterve köré épült.Ami minket érint,hogy csak a lakásszám 70%-ban írnak elő parkolókat, a már most is lehetetlen parkolású környezetben.Ráadásul a telepük közepén fog áthaladni az Óbudai Promenád, a központ felől a Római part irányába,. Két oldalán üzletekkel a fizető parkolásos övezetben,ahol sokan HÉV-vel fognak munkába járni! A szolgáltatások az északi és nyugati agglomerációból tömegeket fognak vonzani,akik már ma sem tudják a fizetőövezetek által kiszorítva hova letenni az autóikat.Félő,hogy a Bécsi út menti hegyeink lesznek parkolóövezetek,ahonnan a tömegközlekedés eleve csak autóval érhető el. Pl: A Menedék utca két és fél kilóméter emelkedő a tervezett Aranyvölgy intermodális csomóponttól,de nem mi vagyunk az egyetlen hegy a környéken. A hegyünk szempontjából, a Felcsuti úrral folytatott beszélgetéshez képest óriási visszalépés,ami a kerületi Hegyvidéknek szóló KÉSZ ismertetésekor zajlott.Ő már elgondolkodtatónak tartotta,hogy egy szőlőhegy történelmi hátterével,nem a külterületek mezőinek széles utcáiban kellene feleslegesen gondolkodni. Nem kell az utcákba fasorokat megkívánni,hiszen azok a kertekben a hegyen eleve adottak. A kerület építési szabályzatainak mellékleteit villanásnyi időközökkel átfuttatták a kivetítőn és a téma a BUSZESZ-re terelődőtt. Megtudhattuk,hogy eltömik az Öbudai Gyámánt forrását a területen,megóvva a vízkészletet a piaci versenytől. A közelben pedig az Örs vezér tere áldásának ikertestvérét várhatjuk, az Árkád sokadik bevásárlóközpontját a Szentendrei úton. Azt meg már tudjuk,hogy a Volán buszvégállomás kikerül a Metrótól az Aranyvölgybe, mert ott is gigaépület épül a vásárlásnak teret adva, szintén sok autót vonzva az agglomerációból.

Az "Együtt Tervezünk Óbudán" egy mondat feltevésére szorítkozott lakossági résztevőnkként,amire gyakran elterelő válasz érkezett és a következő kérdezőt szólították.Már csak közbeszólásokkal lehetett a problémákat ezért jelezni. A hegyünk csúszásveszélyességi besorolás nélküliségének kérdése is egy a máshol elvégzett besorolások kategória felsorolásában elhangzott válasszal merült ki,hogy vannak A,B,C és D kategóriájú területek. Az itteni hiányt jelző közbeszólásra megkaptuk a lényegi választ.Miért kellene a kerületnek kifizetnie azt?!

Bizony még ez is egy anomália..Kb 20 éve volt egy hibás kampány ami a potenciális építési területek felülvizsgálatára indult,hogy,ne szűnjön meg minden zöldfelület.Amint már említettem a mezők és most már erdő is lakóövezetté válhatott és válik,de a zártkertek lejtőit megtartandó zöldfelületekként sorolta be ebbe a kategórizálalan kategóriába az Önkormányzat. Viszont amint a blogban régebben jeleztem a felszínmozgás későbbi vizsgálatokkal igazolhatóan a bányaüregek tömedékelése után megállt.  Az Önkormányzatnak vannak vizsgálati adatai erről, de a vizsgálatok az azokat lefolytató szerv jogutódjánál is elérhetők!

Pest Megyei Kormányhivatal, Bányafelügyeleti Főosztály (főosztályvezető: Pályi György) Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810 Email: bbk@mbfh.hu

További anomália az is,hogy a jelen helyzetben a felszínmozgásosság be nem soroltsága miatti építési tilalom megkerülése,éppen ennek a hatóságnak a segítségével érhető a legegyszerűbben el! A 267/2006(XII.20) Korm.rendelet 44. pontja rendelkezik a Bányakapitányság építésügyi feladatairól. A 49§ értelmében építésügyi szakhatóságként éppen a felszínmozgásossági kategória megállapitáshoz ad ki szakvéleményt, ami alkalmazásával azt megállapítják. Akár telkekként,de telekcsoportokként is egy bizonyos területen a tulajdonosokra eső költségeket olcsóbbá téve ez elvégezhető. Az övezetre egyébként megállapított építési szabályok előírásai alapján el kell kezdeni az építési engedélyezési eljárást. A tervező készíttessen egy egyszerű talajmechanikai vizsgálatot,ami ma minden építkezésen már kötelező és ezzel az anyaggal kell megkeresni a Kormányhivatalt az előbb említett osztályán keresztül az "Előzetes Szakhatósági Vélemény" kiadására!  

Az anomáliák anomáliája maga az Önkormányzat eljárása. A nem itt lakók részére építő spekuláns befektetések céljait priorizálja érintetlen zöldfelületeket,erdő területet beépülni hagyva,miközben az Önkormányzati törvény az itt lakókkal szembeni kötelezettségeket ró ki rájuk. Márpedig a Csúcshegy a Statisztikai Hivatal és a Főváros által ismerten lakott terület a külterületen.Már a múlt század elején is rendezési szabályzással és állandó itt tartózkodókkal és lakókkal is rendelkezett, a Hegyvidék övezetében a város központ közelében Mostanában az itteni  fejlesztési igényekkel szemben azt hangoztatják,hogy mezőgazdasági külterület vagyunk.Na de az csak az MG rész az MG RF övezeti kategória jelentésén belül. Ott van még az az RF, amit nem akarnak tudomásul venni már évtizedek óta. Itt nem üres mezőkről,erdőkről,lakatlan vidéki peremterületről van szó. Ez az RF rekreációs funkciót is jelez,ami pihenő funkciót jelent. Pihenni pedig az élet időközbeni változásával,nem csak kapálgatva lehet a ráadásul vízhiányos hegyoldalon,ami a kertek elhagyásához,elvadulásához terelte a környezetet. A kiszáradás és a betegségek terjedése miatt a cserjésedő területeken a növényzet minőségi romlásához vezetve károsította a zöldfelület védelmét irányzó funkciót! A pihenés sem ugyan az ma már,mint évtizedekkel ezelőtt,mikor még nem órákat álltunk a dugóban a hasonlóan időigényes bevásárlóközpontokban bevásárolva hazafelé, a nem 8 órás munkánk után, a korunkban nem szabad szombatjainkon és vasárnapjainkon is. Ma már rengeteg alkotó és művész ember is él a területen, mint a Coming Out c. filmből közismertté vált színész Karalyos Gábor vagy Ganxsta Zolee,akit a Kartell óta ismerhetünk sokan. A pihenés nem csak napi pár órát jelent, egy megterhelő héten,hanem huzamosabb időszakot, akár hónapokat vagy éveket is egy alkotó életritmusában rekreálódva! Örülünk a sok közismerten EU és kormányzati forrásokkal, pályázati pénzekkel zajló,óvoda,park, piac fejlesztésnek ami jelenleg  zajlik,de nem szabadna csak piaci konkurensként kezelve a fejlődésből kiszorítani a kerület szinte egyetlen magántulajdonosok kezében lévő területét. Az Önkormányzati törvény világosan jelzi a kötelezettségeket: 

2011. évi CLXXXIX. törvény -Önkormányzati Törvény

 4. § A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.

10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. (2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.                                                                                                                   -Megjegyzésem- Tehát nem itt még nem lakó és tulajdonló személyek ingatlanainak kell közműveket, infrastruktúrát teremteni erre szentelve a forrásokat. Velünk szemben van kötelezettségük, nem a spekuláns befektetőkkel szemben! Így eljárva a lakótelepiek érdeke sem sérül, több zöldfelület maradt volna mára meg.

Ráadásul ez az infrastruktúra tekintetében, mint például a lakott területünkön hiányzó csatorna, ami nem maradhatott volna ki az erre szolgáló EU pályázat célterületéből,kormányzati kötelezettségeket is mutat.

16. § (1) Ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat. A Kormány a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról egyedi határozatban dönt.

Érthető,hogy az Önkormányzat a vagyonát óvatosan kezeli és,hogy feleslegesen nem foglalkozna semmivel. Viszont anomália lettünk a hegyvidéken,még ha másképp is mint azt Ők hangoztatták. A Hegyvidéken egy lecsúszó és elhaló képet mutató környék vagyunk az Aranyvölgy inetrmodális csomóponttól kiinduló séta és turistautak elején. Ide eddig sem spekulánsok fektették a pénzüket több évtizedes értékvesztéses időszak utáni haszon reményében,hiszen azt csak átminősítéskor, vagy direkt azelőtt, annak biztos tudatában tennék. Itt kisemberek és még nem is az igazán vagyonosabb réteg próbált,magának és családjának egy elérhető csücsköt megfogni a budai panorámás világból. Ez zavaró a polgárait állítólag képviselő Önkormányzat számára  A zöldterület szemétteleppé válik időszakonként. A kertek kiszáradtak,azt gondozni az életmód mai változásaiban már nem képes lakosság.Terményeket százforintok körüli kilós árakon vásárol inkább jellemzően. Ma már parkos,nagy lombkoronájú fákkal dúsuló kertekre lenne szükség és a locsolás lehetőségére,hogy továbbra is hűlhessen valahol a városba áramló levegő!  Most hajléktalanok nyomulnak be a hegy területére és tűzesetek történnek meg sorozatosan.

És ha már a lezüllésnél tartunk.Az eddig ellenérdekelt felek közé meg kell említeni,hogy nem csak a zöldfelület mennyiséget veszélyeztető minőségromlás okán zajlanak a város érdekei ellen ható folyamatok a hegyen. A kevés,valóban tágas polgári méretű otthon lakója sem érintett a jövő változásaiban.Nekik van használatba vételi engedélyük. Ők már rendelkeznek sok tíz millió forint értékű házzal.Ezek ma a budai árakhoz igazodva 50-80 millió forint között megtalálhatók a terület ingatlanpiacán. Ez a pár ember megteheti,hogy ne foglalkozzon a terület sorsával,ne érdekeljék a facebook csoportok, nem gond számukra a drága tartályos gáz adta komfort,akár a medence fűtésére is.Neki mindegy a rendezés,úgy sem látná a szomszédait a falai, sövényei mögött. Viszont manapság már ez a tőkeerejű réteg dúskál a választási lehetőségben az időközben fejlettebbé vált területeken és inkább Csillebérc,Újbuda, Üröm környékére települ. Nem itt válik adófizetővé. A tulajdonosok elsiklanak az önkormányzati telkek bérlői sorsa felett.Pedig mintha átminősítés előtt állnánk, most év végén megkapják a felmondásokat. A látvány: Kerület a tulajdonosok ellen,a bérlők ellen,de a bérlők sem szeretnék ebben a helyzetben a tulajdonosok helyzetének változását, mert nem látják,hogy maguk is tulajdonosokká válhatnak ha el kell hagyni telkeiket. .Az ingatlanbefektetések meg nem a mi életünket teszik könnyebbé,csak elveszik előlünk az infrastruktúrát. A hegy, sajnos magamra is itt tulajdonlóként minősítést téve, ellakótelepesedett a lakosait és egymás közti viszonyaikat tekintve. Még az utcákban is kevesen ismerik egymást. A facebookon találnak legtöbben egymásra egy virtuális világ lakótelepén, mint kerttulajdonlók. Hamar vonnak le következtetéseket, előítéleteik elhamarkodott érzelmi döntései alapján viszonyulva a többiekhez. A többségében kint lakó tulajdonosok megjelenésétől persze tartanak,mert nekik ez a lét a megszokott. Ezek az állapotok is az Önkormányzati politika számlájára írhatók, hiszen régen,a beszorított korlátok közt szabályosan tervezhettek,építhettek, élhettek itt az emberek.Nem voltak a képmutatás és a hazudozás felé terelve a mai szabályozás anomáliája következtében. Nem kellett tagadniuk a létüket sem a hegyen. Régen egy háttal előttünk haladónak megálltunk,hogy felvegyük hazafelé menet,kérés nélkül. Ma már köszönni sem mindenki szokott az utcán szembe jövőnek,mint a lakótelepi fojosókón élők közt tapasztalhattuk ezt már a 80-as évek vége felé. Az internetes közösségekben leggyakrabban valaki kritizálása, a tiltakozásunk,hangunk hallatása fontosabb,mint egy helyzet megoldására az összefogás,ami a hegy fő erőssége volt valamikor. Az Önkormányzat természetesen ebben az elveszett közegben megteheti,hogy oda se figyeljen,hiszen egymás kifigyelése és a arról folytatott véleményhangoztató diskurzus bőven leköti az emberek nagy részét. Sokak ezt idillnek tartják.Legalább is ezt mondják,de én emberi lakhatáshoz nem méltó helyzetnek nevezem,csatorna,gáz és útburkolatok nélkül,sarat hordva és szmogot füstölve az innen levegőző belső városra. Nehezen tudom elképzelni, hogy a szomszédságunkban történt fejlesztések lakásaiban lakó Bús Balázs és Tarlós úr ne kirándult volna még az itt vezető turistaúton és ne látná az évszázados elhanyagoltságot. A terület jövője szempontjából az OTÉK-ban és az FRSZ-ben a zártkettekre nem hiába előírt, maximális 10%-os beépíthetőség ésszerűségétől az Önkormányzat most,mint anno elzárkózik, mikor éppen azok a mértékek óvnák meg a távlati lakófunkciós övezetre kijelölt területet az eltársasházasodástól a megtartandó méretű és minőségű ingatlanok létrehozásának esélyt adva. Nem kellene tovább olcsón bontható viskókkal a környező hegyek képétől elidegenedni hagyni az ittenit, a jövőre tekintve!  A zöld funkciók fenntartásához is ittlakók kellenek,mert a kertművelő korszak jó ideje leáldozott a vízhiányos területen.  (a képek az egyik kint lakó instagrammjáról származnak)

A bejegyzés trackback címe:

https://csucs-hegy.blog.hu/api/trackback/id/tr1112463757

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.