https://www.facebook.com/groups/777304105743609/ (Csúcshegy-Óbuda fb.oldal) - Csúcshegy külterület, amely része Budapest főváros területének. Jellegét tekintve gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem köthető lakóhely. , KSH statisztikai

CSÚCSHEGY

A mi Bús Balázsunk levelét megírta,felháborodással azt is tele sírta...

Együtt tervezünk,az előre megírt jövőről?...

2017. május 03. - nem benfentes

Kaptunk egy levelet fentről. Bizony,voltunk annyira kellemetlenek,hogy a választási igéretet, aminek szenteltem egy külön bejegyzést régebben,több mint 2 évtizedes hitegetés után türelmetlenebbűl vártuk,hogy azt beváltsák. Voltunk annyira naívak,hogy a Csúcshegy, a környező volt TSZ területekkel spekulálásokhoz hasonlóan, végre a magántulajdonosok érdekét szolgálva is lakóövezetté vállhat belátható időn belül! -mert anélkül mi a fenének a Tanulmányterv a hegy területére,aminek nem ez az átsorolás lenne a végcélja? Hogy akarnak tanulmánytervet készíteni a lakók,tulajdonosok meghallgatása nélkül,nem ismerve éltemódjukat a telkek használatáról szóló menyilatkozásukat? Óbuda Önkormányzatánál az "Együt Tervezünk" egy megismertetésben fog kimerülni,mint a HÉSZ bemutatás legutóbbi bejegyzésemben leírt élménye?.. . Igaz az a bejegyzésem is egy másik, példáról szól,a fejünk feletti világból. bussiros.jpg

Nem tudom a Háromhegyek miben látná az idő előtti átminősétésüket. Talán az,hogy a volt TSZ földek a Meszes utcai kezdetek óta a Mocsáros irányában még nem lettek mind beépítve és a Mocsáros maga is komoly lakásszám bővülést hoz a közelijövőben. Amit illet volna türelemmel kivárniuk, évtizedek óta csatorna és útburkolatok nélkül megélve az egérutat kereső agglomerációs forgalmat? Talán felénk a BIF befektetés keretében folyó Harsánylejtő már a mai olcsó hitelek közt ne tudná eladni a területeit,fejlesztéseit az Önkormányzat szerint rövid távon? Én ezt nem hinném, még ha nem is látnám a honlapjukon a profitmaximalizálást."A Harsánylejtő a jövőben már nem csupán prémium építési telkeket kínál egyedülálló projektjében, hanem fejlesztési lehetőséget 2 darab 33, illetve egy 55 lakásos társasházra, a mindennapi igényeket és szükségleteket kiszolgáló üzletközpontra, illetve modern irodaterületek kialakítására is."

Az Aranyhegy térségének átsorolása előtt is a csatornázott telkekre engedtek társasházakat,míg a csatornázatlanokon maximum két lakásos ház építése volt a megengedett,de ennek eredményeként vehettek részt az Eu pályázat eredményeként támogatott csatorna fejlesztésben,amben itt is reménykedtünk. Hiszen lakott területek részére szólt a Fővárosban.Nem csak lakóövezetek számára írták azt ki! Azok a nehézségek amit az utcanyitások jelentenek az ottani szabályozás folyamatában itt életszerűtlenek,hiszen nincs tudomásunk utcák nyitásáról és tulajdonosokról, akik telkein az utak nyitásával szembeni ellenállása ezt megnehezítené a Csúcshegyen. Ellenben ismerjük a tulajdonaikba történő bejelentkezés megnehezítését a kerület részéről,amiről külön bejegyzés született régebben itt. Sokak nem ismerten kényszerűlnek lakni a hegyen,valahol máshol bejelentkezve és adófizetővé vállva!

Mindenesetre egy tény,itt a blogban külön bejegyzést kapott a Tanulmányerv!: Szerződés iktató szám:1545/16 Szerződés kelte:2016.09.02. Szerződés határideje:2017.08.31. Szerződő szerv:Főépítészi Iroda Tárgy:Csúcshegy településrendezési tanulmányterv Szerződött összeg:12 382 500Ft Nyertes Pályázó: MATESZ Magasépítési Tervező és Szervező Szövetkezet - azaz a Csúcshegy Tanulmánytervére a pályázatot nem egy konzorcium nyerte,amely elkészítésében most a Kádár Úrnak a Menedék a CsúcshegyBarátainak Egyesülete elnökének  küldött levél értelmében a városépítész Asszony cége,az URBAN-LIS Kft is rész vesz.

Ők, a 748/15-ös iktatószámú szerződéssel 2015.04.17..keltezésú 2015.12.31.-teljesítési határidelyű szerződést kötötték a Fõépítészi Irodával Új kerületi építési szabályzat készítése címen 31 496 000Ft értékben. Ennek a KÉSZ-nek az "Együtt tervezése" keretében voltunk, a már említett megelőző bejegyzésben ismertetett KÉSZ fórumán. Ma ennek tudatában statisztának érzem magam egy bábelőadáson, hiszen ha már kész van a KÉSZ,miről egyeztetünk? Ugyan ez a helyzet a Csúcshegy tanulmánytervével.ha nem kellenek a lakosságtól származó információk és eldöntött,hogy nem egyben fejlődhet tovább a Csúcshegy,miért nem a végleges tervekkel foglakoznak? Ugyan ez az URBAN-LIS Kft dolgozott a Budapest 2030 , Hosszútávú városfejlesztési koncepció kidlgozásán! 

http://budapest.hu/Documents/varosfejlesztesi_koncepcio_bp2030/Budapest_2030_varosfejlesztesi_koncepcio.pdf

Kiemelnék pár információt:

Elsőnek a dokumentum 21. oldalán a Csúcshegy felső és alsó két utcája nem csak lakott,hanem sűrűn lakott terület.A többi lakottsága említésre sem kerül, pedig az sokévtizede ismert tény. Ott is találhatók hivatalosan lakóingatlanok is. Ide alább illesztem az ezt prezentáló térképet! A KSH adatai is ismertek.A 22 oldalon kibukik a jobb oldali térképre nézve a forrásadatok elavultsága,ami a jelzett felső és alsó utcák kivételével nem jelez zártkerti lakófunkciós beépülést,de azt megteszi az Aranyhegy térségére,holott az már szinte teljesen beépüt lakóövezetté vált. Így kerülhet a 40 oldl térképére a nevezett három utca a többi kivételével a lakóterületek fejlesztési térségeként jelölve! Itt is a források elavultsága tűnik fel,hiszen az Aranyvölgy intermodális csomópont még hiányzik,bár máshol a dokumentumban már megjelenik.Ugyan ez a 120. oldalon,ahol az Aranyhegy is még nagyrészt mezégazdasági területeket mutat.Legalább megtudhatjuk,hogy sokévtizede eldöntötték valakik,hogy diszkriminálják a hegy hasonló adottságú utcáit egymással szemben! Viszont a Budapest 2030 125.oldalán egységesen kezelt a Csúcshegy zártkertjeinek területe, az alapellátással együtt fejestendő lakóterület megjeölöléssel. Remélem megtalálja a városvezetés ezt is itt,hogy bizony van erre is kocepció valahol és Bús Balázséknak sem kell szétszakítania a történelmileg egységesen alakult területet,csak mert.Erre a 140.oldalon is adódik további lehetőség,mert ott is egységesen ábrázolják a zárkertek területét rendezetlen lakóterületnek.Ott ahol másfelé távlati fejlesztési tartalék terület van ábrázolva. A Csúcshegy már nem az!! A 186 oldalon szintén,így egységként jelezve,hogy azalapellátással együtt fejlesztendő a terület.Most fog a Harsánylejtőben épülni az óvoda,az egészségügyi rendelő kapacitás bővítésnek enged teret,iskolákkal is jól ellátott a környék.

surunlakott1.png

surunlakott_2.png

 

"A városi szegélyeken az erdő‐ és mezőgazdasági területek ugyan nem alkotnak „zöldgyűrűt” a város körül, de jelentős mértékben óvják azt a szomszéd településekkel való összenövéstől."Áll a kép mellett,de a Csúcshegyet szervesen elválasztja bármitől a téglagyár és a Virágosnyereg területe és a természetvédelmi övezetek körbeölelő sávja.A körülkaroló edők szerves folytatása húzódik felettünk a hegyen a Hármashatárhegy felé, az ökológiai folyosó utjának szerepét átvéve a vállunkról! Ennek a szoszéd elepülésekkel összenövést védő funkciónak itt semmi életszerű szerepe nincs! További figyelemre méltő megjegyzés az övezet területére vonatkozóan itt: "A zónában jelentős erdőterületek adják Buda jó levegőjét, mely emeli a terület presztízsét, egyben jelentős részük természetvédelmi oltalom alatt áll." Nem tudom,hogy a nem fejlesztésre kiszemelt utcák lakói és tulajdonosai érdekeinek képviseletével szemben a zöldfelület megőrzésére hivatkozó Önkormányzat, miért tervez erdőterületet lakóövezetbe sorolni. A lombtakaró sokkal nagyobb mennyiségű levegő hülésének,frissülésének lehetőségét adja,mint az esetlegesen elhagyottan romló minőségű zártkerti felület,ahol kiszáradás,elcserjésedés zajlik,amit csak a beköltöző hajléktalanok tűzesetei állítanak meg rövid időszakokra! Miért nem engedi a kimaradó utcák lakót,tulajdonosait is részesülni a fejlődésből,diszkriminatív módon megbontva az évszázados egységét a volt dűlőknek,miközben ismét új zöldmezős fejlesztési területek válhatnak lakóövezetté új embertömegeket ide vonzva?

A képviselő testületi ülés márc.29-i jegyzőkönyvében olvashatjuk a Bértelkek szerződéseinek a felmodását az év végével . 

Időközben az önkormányzati bértelkek bérlői újabb levelet kaptak,ezúttal a Földhivataltól,hogy a területet a művelési ág alóli kivonatással, kivett minősítésűvé soroltatta át az Önkormányzat! Így azok egyszerűen értékesíthetők! Ugyanitt a márc 29.- KT ülés jegyzőkönnyvében láthatjuk  a Virágosnyereg u.-i Hrsz: 20655/4 3668nm-es, E-TG-III/1 besorolású erdőterületét,a Harsánylejtő  feletti bértelkekkel. Tervezett övezete L6 III-H/2-lakóüvezet lesz. Nem volt soha fejlesztésre és beépítésre kijelölt övezet még távlatokban sem. Most közterületi szabályozás kell,közmű fejlesztés szükséges a 2017-19 re szóló vagyongazdákodási stratégiában. nekünk meg nem marad soha infrastrukúra hiába élünk és tulajdonlunk itt rég.

Tehát levonható a tanulság. A Városfejlesztési tervek nem szentírásként kezelendők.Nem kötelező a 2030-ig szóló koncepcióban sem a Csúcshegy megosztása.Itt nincsenek az Aranyhegy összevisszaságában előfodrduló akadályok a fejlesztés útjában.Még a felszínmozgásosság miatti,a legális éípkezéseknek eddig korlátot szabni próbáló kategóriábasorolatlanság is fokról fokra megszűnik a Harsánylejtő,a Virágos nyereg út rákötése és ennek az erdő területnek a történéseiben..(ennek a felszínmozásosság besoroltság nélküi besorolásnak és okának szentelek egy külön bejegyzést)

A Bús Balás által említett anyagi erőfeszítésekhez azért tegyük hozzá,hogy nem csak a növénytakaró menyiségén kell ma már a klimaváltozás miatt gondolkodni,hanem a minőségén is. Az pedig csak úgy biztosítható,ha ide emberek jönnek akik locsolni tudják a városba áramló levegőt lehűtő növényzetet, mert ma már az életmód változása a kertészkedést lassan teljesen kiszorítja a napjainkból. Itt is órákat a közlekedésben töltő emberek vannak,akik százforintos kilónkénti dömpingárakkal rá sem érnek versenyezni az esetleges piaci termelésre gondolva. Ma már így élünk, a hétvégéi munkanapok világában is! Nem fog senki egy két zsák krumpliért a drága idejéből áldozni a kertre,. Jó ha megmetszi a pár gyümölcsfát,ami terménye nem eladható a szezonban,hogy gazdálkodást képzeljen el bárki is a zártkerteken. Viszont ha itt nincs aki gazdálkodjon és nincs aki lakhatna,akkor kiszáradt fák,kiégett fű és betegségeket terjesztő cserjések a végeredmény! Nem,hogy minőségéban romlik a zöldfelület,de a megnevezése is megkérdőjelezhetővé válik időszakosan! Nem csak adófizetők éhetnének itt,hanem ökológiai funkciót felvállaló lakosok.Víz és gáz akár hurkokat tekerve is vezethető gond nélkül az ehhez szükséges ellátottság biztosítására. A történeti fejlődés egy külön belegyzést ér,hogy vált a csúcshegyi övezet a hegyvidék elsőiből az utolsók közti térséggé mára:  

http://csucs-hegy.blog.hu/2017/10/04/zold_barna_mindennapjaink

A napi nformációk itt olvashatók:  https://www.facebook.com/groups/777304105743609/

A fejlesztések folyamatában azon is átsiklik mindenki,hogy nem csak ma relatív központ közeli a Csúcshegy,de az Aranyvölgybe épülő intermodális csomópont,ahol járművet váltanak az agglomerációból és más városrészekből érkezők majd,egyenesen regionális - központivá fogják azt tenni. Fejlesztéseket generálva Csillaghegytől Hűvösvölgyig,ami velejárója a Virágos nyereg túloldalának forgalmának átkerülése ide.(az Alagút). 

A bejegyzés trackback címe:

https://csucs-hegy.blog.hu/api/trackback/id/tr2712475083

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.