https://www.facebook.com/groups/777304105743609/ (Csúcshegy-Óbuda fb.oldal) - Csúcshegy külterület, amely része Budapest főváros területének. Jellegét tekintve gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem köthető lakóhely. , KSH statisztikai

CSÚCSHEGY

Óbuda a befektetők kezében?

A történelem formálása vagy a formálás történelme?

2017. július 15. - nem benfentes

Kérdést tettem fel,bár van egy felkiáltó jellel kitehető véleményem!

14-én pénteken 16 órakor volt egy lakossági Fórum! Nem olvashattuk a III.kerület honlapján,nem találtuk nyilvános oldalakon,még a helyi Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület honlapján sem. A nyaralási főszezon kezdetére időzítve,de a biztonság kedvéért még a munkaidőt érintve hírdette meg az egyesület egy zárt facebbook csoportban, nem egészen 8 nappal a megrendezése előtt.  Igyekeztem több felületen is értesíteni mindenkit aki csak véletlenül is belebotlik a hírébe,itt vagy  más oldalakon is. A lehetőségeim ,ahol tudtam megragadtam ,például: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9181878

Sokan voltunk,be sem fértünk az Egyesület rendelkezésére álló épületbe.Magam is kintről az ablakon keresztül hallgathattam az elmodottakat.Igaz,mint még nem a hegyen lakónak, nem szólt nekem a meghívó,mert azt a csúcshegyieknek címezték! Viszont a területen működő nonprofit Egyesület még is csak támogatást kap a tulajdonosok érdekeinek képviseletére is, mert ez szerepel az Egyesületi célok közt,melyet a magukról írt ismertetőben is olvashatunk a honlapjukon: http://www.csucshegymenedek.hu/egyesulet_ismertetoje/1_egyesulet_ismertetoje.htm

Mint tulajdonos még is csak elmentem a rendezvényre,ahol az Egyesület vendége volt a főépítészünk, Puskás alpolgármester úr, bár Bús Balázs okozott volna örömet és a Tanulmányterv készítői akik egy nevezük így előrendezési tanulmányt készítenek a terület évtizedek óta visszatartott rendezését elősegítve! Szerencsére abban a zárt facebook csoportban voltak akik szóltak nekem is a rendezvényről,hogy tudomást szerezhessek róla.Én is adtam tovább a hírt. Nem egy emberrel beszéltem,aki nem facebookozva, éppen innen szerzett tudomást az eseményről,vagy itt látva szólt neki valaki! 

Annyira megragadott a múlt felvázolása  Liszkay Katalint részéről akit, mint városépítészt mutatták be a rendezvény iránt érdeklődőknek,hogy szinte elfelejtettem,hogy ez a Tanulmányterv lesz az ami meghatározza,hogy mi lehet a Csúcshegy további sorsa. A városépítész asszony a cége az Urban-Lis studió Kft képviseletében tartotta meg előadását. http://www.urbanlis.hu  Ő állítólagosan a Tanulmányterv készítésre nyertes céggel konzorciumban vesz részt a Tanulmányterv készítésében. Nem tudok róla,hogy új pályázatot írtak volna ki és ott ez a konzorcium lett volna az új nyertes. Amennyiben alvállakozóként működik közre a megbízást elnyert céggel,viszont nem értem,hogy miért nem egymás közt beszélik meg a meglátásaikat és ez után a felelős tájékoztat minket! Számomra nem átlátható mint zajlik a Terv készítésére megbízás a kerület részéről. (Szerződés iktató szám:1545/16 Szerződés kelte:2016.09.02. Szerződés határideje:2017.08.31. Szerződő szerv:Főépítészi Iroda Tárgy:Csúcshegy településrendezési tanulmányterv Szerződött összeg:12 382 500Ft Nyertes Pályázó: MATESZ Magasépítési Tervező és Szervező Szövetkezet - ...(nem a nevét sem tudom konzorcium,sem más.) Liszkay asszony dolgozott többek közt, a Fővárosi TSZT összeállításán, a Budapest 2030 városfejlesztési koncepció megalkotásában,de az Óbudai örökségvédelmi hatástanulmányban is. Városzerte keresett szakember! Óbudán a 748/15-ös iktatószámú szerződéssel 2015.04.17..keltezésú 2015.12.31.-teljesítési határidelyű szerződést kötöttek a Fõépítészi Irodával Új kerületi építési szabályzat készítése címen 31 496 000Ft értékben.Nem ismeretlen terep számára a III. kerület.

Hatalmas ismeretanyagából csodálatos történelmi vonlat vázolt fel a Csúcshegről,egészen a római kori emlékektől kezdve,bár azt hiszem most a rendszerváltás környéki időszaktól elég lett volna elindulni! A pártállami gondolkodás hatásaitól,hagyatékától! Akkor történhetett meg az,hogy a kisemberek tulajdonai mezőgazdasági területként kerültek az országos-,megyei-,agglomerációs törvényekbe,amiket a Budapest be kell emeljen a szabályzati rendszerébe,hogy abból alkossák meg a kerületek a magukét! Mindeközben a TSz-ek területeit valamiért kihagyták ebből a besorolási listából. A közelünkben az Arany- és Péter-hegy térségére vagy a Harsánylejtőre elég ha utalok. Nem direkt raktam ebbe a sorrendbe őket,ahogy a lakópark fejéesztések zajlottak a közelünben,míg nekünk,akik rekreációs célra használjuk a területünket kellett viselnünk a mezőgazdasági területet sújtó korlátozásokat. Ma már a rekreáció inkább egy gondzott parkoskörnyezetben pihenést,alkotó művészi tevékenységet takar. A Csúcshegyi Egyesülettel ellentében a felelősségem teljes tudatában merem azt,mint véleményemet kijelenteni, hogy itt feltételezhetően roszhiszemű eljárás folyt és súlyos károkat kellett a magántulajdonosok kisemberei rétegének elszenvednie a törvényalkotási és szabályozási folyamatok során! Nem lehet ránk mutogatva tőlunk várni,hogy megoldást találjunk a kerületi,városi és kormányzati hibák sorozatára,miközben a kötelességeik a mi érdekeink képviselete lett volna a munkájuk végzése közben! Ha anomáliát vélnek felfedezni ebben a helyzetben a lakosságot okolva, úgy az csak az átlagemberi reakció az általuk teremtett feltételekhez alkalmazkodva,miközben csak élni szeretnének a saját tulajdonaikban emberhez méltó feltételek közt. Utakat, közművel és családoknak megfelelő otthnokat szeretnének. Otthonokat, mert a hegyen lakókkal szeretne csak szóba állni az önkormányzat, immár a tulajdonosok képviseletére is hivatott egyesület segítségével! A mezőgazdasági területbe sorolás hatalmi anomáliája már onnan is kitűnik,hogy már az 1900-as évektől létezett szabályozás,ha kezdetleges is. És ehhez még lakóingatlanok is a területen. Vegyesövezeti besorolást még is csak a hasonló helyzetben,de nem ebben a történelmi hátérben lévő Aranyhegy zártkerjei és egy jó adag TSz terület kaphatott.Természetesen, ott lett is átminősítés és a fejlesztők sikereként lakópark! Most a Mocsáros dűlő következik, amit itt parlagként is megtalálunk a dokumnetumban mellékelt ábrákon,pár a Tanulmány terv bemutatásból számomra ismerős ábra mellett! A parlag egy mezőgazdasági felhasználási mód. https://obuda.hu/wp-content/uploads/2015/10/its_osszes.pdf

Ha már ennyire belemerültem egy rövidített történelem írásba, a kárpótlási alapból Megyesi elvtárs igazgatósága idején, egy tartozás fejében az OTP-hez került Harsánylejtő és Tarlós Úr első házának teret adó Meszes utca környéki fejlesztési területek történetébvel,párhuzamot vonva a mezőgazdasági tiltások viselőinek magántulajdonaival,folytanom kell a sort a következmények újabb problémáival. A zártkertek ismét beépíthetők lesznek,ha a kerület elvégezteti a geotechnikai felméréshez szükséges fúrásokat,munkát a hegyen.Ez a költség az amit nem tart rendelkezésre állónak,miközben hasonló nagyságrendet nem sajnált a római part lakosságának megkérdezésére költeni a főváros mobilgát építése kapcsán! 12 millió forint körüli összeg.Telkenként kb ennyi tízezer forint.Ez áll a zártkertek évtizedes építési tilalma mögött ma! Azt is tegyük hozzá,hogy a Bányakapitányság felszínmozgás kataszterében egy adat van a mi területünkre,nem,mint a Harsánylejtő,Jablonka ut,bányák,mint a Drachsler 1 és 2 s.t.b. területén. Azt hallottam kevés fúrás volt és ezért kell többet elvégeztetni. Viszont tudni kell,hogy a mozgások katasztere alapján készíti az Állami Földtani Intézet a kutató fúrásait,ami alapján elkészítette a hivatalos adatbázist,melyben szerepel Budapest Építésalkalmassági térképe 1:40 000 mératarányban,benne a Csúcsheggyel,ami jellemzően 5 szint feletti építésre alkalmas! https://map.mfgi.hu  Erről írtam már és tettem is be a csúcshegyi helyzetről a digitális felmérést ábrázoló képet az előző bejegyzésben. 

Folytatnám a saját történelmi áttekintésemet. A feljebb vázolt jogszabályi problémák mellett a belterületbe vonás akadálya mellett újabb probléma erült fel a közművek hiánya.A hegyen mindíg is volt erre igény,de a szándék hol is volt?  -2002. június 14., péntek 01:00 Átadták tegnap az óbudai Bécsi úton elkészült szennyvízgyűjtő csatornát. Az elkészült közmű a III. kerületi Testvérhegy, Harsány-lejtő és Csúcshegy több mint háromszázötven hektár nagyságú vízgyűjtő területének lesz a szennyvíz-alapcsatornája, s így megoldódhatnak az ott élők közműgondjai. https://mno.hu/migr_1834/elkeszult-a-csatorna-a-becsi-uton-790304  Igen kérem létezett a csúcshegyieknek megépült gyűjtőcsatorna,csak ennek, amint Puskás alpolgármester úr kijelentette,már betelt a kapcitása és nincs forrás a mi csatornáinkat befoadni tudó szennyvízgyűjtő bővítésére. Természetesen többen hangott hallatva fejezték ki a felháborodásukat. Válaszul kifejtette,hogy a fejlesztők építették meg 3 milliárd forintért az akkori bővítést. Valóban volt 3 milliárd fejlesztés. Az akkor még érintetlen zöldfelület leaszfaltozására,hogy értékesíthessék a tekeket a Harsánylejtő területén majd 40 hektár zöldfelületet feláldozva új,jövőbeni,addig másfelé lakó emberek számára. 2 évre a gyűjtőcsatorna átadása után roppent fel a Harsánylejő projectjének híre! http://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.204671.html Persze a befektetők sorsa sem könnyű.. További 7 hosszú évnek kelett eltelnie,hogy elkezdhessék a telkeik árusítását,egészen 2011 utolsó negyedévéig! http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/06/08/harommilliardos_bif-fejlesztes_obudan/

Jóindulattal feltételezem,hogy az alpolgármesterünk nem egészen kompetens ebben a történelmi sorban és azért tudatosította bennünk a fejesztők szerepének fontosságát,aki leveszi jótékonyan a terhet az önkormányzatról, hogy ne ő hozzon lakóterületeket létre és árúsítsa ki a telkeit. Kijelentésével szemben a tudomásom szerint,nem a befektető építette meg 3 milliárdért a gyűjtő csatornánkat,hanem elvette az infrastruktúrát az itt lakók elől a kerület gazdálkodása! Valaki téves információkon alapuló vagy hazug kijelentést tett!  Nem egyezik az alpolgármesterek kijelentése akkor és ma! Előbb linkeltem be erről a Magyar Nemzetben 2002 juniusában elhangzottakatelhangzottakat:: "..A főgyűjtőmű állami címzett támogatás nélkül, a III. kerületi és a fővárosi önkormányzat két egyenlő részben elosztott beruházásával épült – hangzott el az átadáson, illetve Vajda Pál főpolgármester-helyettes és Nyíri Csaba óbudai alpolgármester közös tájékoztatóján. Mint ismeretes, a főváros tavaly írt ki pályázatot a Bécsi úti főgyűjtő megépítésére, amelynek környezetvédelmi szempontból is nagy jelentősége van, mivel a gerinccsatornához csatlakozó hálózat kiépítése után a jelenleg korszerűtlen emésztők, szabálytalan szennyvízelvezetések megszüntethetők, s megóvható a felszín alatti vízkészlet is.."

Tehát nem a befektetők építették meg a Csúcshegyet ellátni hivatott gyűjtőcsatornát, mint Puskás alpolgáraster úr hangoztatta. Két tisztségviselő álította az ellenkezőjét. Nem a Harsánylejtőnek épült meg,mint azt Liszkay városéptész asszony megerősíteni gyekezett. Nem is tudom honnan lehet ez az információja a két évvel a Harsánylejtő project tervének felröppenése előtt átadott gyűjtőccsatorna kapcsán! Egy tényt a felelősségem teljes tudatában ki tudok jelenteni. Számomra csak egy vélemény szűrhető le,hogy a kerület a csúcshegyi lakosaival szembeni kötelezettségei helyett a számunkra kiépült gyűjtőcsatorna kapacitást,melyet közpénzekből finanszíroztak, a befektetők majdnani vevői,még a területen nem lakó jövőbeni fogyasztók számára adta át. A gazdálkodásuk folyamán csúcshegyiektől elvették az infrastukturát! Nem tudom ehhez mit szólt a Menedék a Csúcshegy Barátinak egyesület, hiszen már a félévente megjelenő Csúcshegyi Villanyharsona sem jelent meg,lassan a nyár közepére sem. A híreik és rendezvényeik közt pedig még elavultabb sokéves eseményeket találok csak! Persze nem mondom,hogy nem működnek, hiszen az egyesület elnöke utcájában van vezetékes víz,aszfalt és már kérte a zajszint mérését is azon a területen, az új bécsi úti felüljáró miatt.Ez természetesen jogos igény sok más mellett a csúcshegyiek számára! Annyira működnek,hogy most így tarthatta meg az önkormányzat az Egyeslet vendégeként, a  KÉSz ismeretésen is beigért lakossági Fórumot, amiről csak egy szűk, zárt facebook csoport  a hegyen lakó tagjai és ismerőseik tudhattak. Ezzel lezárnám itt a múltba tekintésemet.

A Tanulmánytevrhez végzett vizsgálatokról hallhattunk,de nem tudunk semmit a jövőre néve, csak a magasabb szabályozásokban keresgélve. Megváltozott az évek során az Agglomerációs Törvény, a Fővárosi TSZT(ma TSZT 2015) és a BVKSz (ma FRSZ). A Tanulmányterv készítése folyamán ezeket figyelembe kellene venni,hiszen a kerület is hatályát vesztett jogszabályokon alapuló szabályozással bír, amit 2018 dec 31-után nem használhat tovább.Vagy új szabályozást hoz létre vagy az említett szabályozások veszik át a funcióját. Ma már a felszínmozgásos területeket, ami a Harsánylejtőben,Jablonka úton.s.t.b. van, pontosan lehatárolva kell körülírni, a karsztos területek elszennyeződését meg kell akadályozni.(Menedékház iu felső szakasza. Ott már kötelező kell legyen a csatorna.) A karsztos területeken 50 év alatt leszivárog a szennyezés a vízbázisig. Nem is tudom mióta laknak ott sokan,de magam is több,int 20 éve látom az ottani házakat és lakóit! A mi levünket fogja inni a város,csak mert a nekünk szánt csatornakapacitás másé lett mára. Az utak szélességére is léteznek a magasabb szabályok közt előírások,amit az embereknek mielőbb tudnia kellene,hogy ne egy későbbi rendezés útjában álljanak a kerítéseik,garázsaik. Azon is érdemes lett volna elbeszélgetni,hogy miért nem jó ha kisebb alapterületen engedik csak a tulajdonok beépítését,mert a magas toronnyá váló kis épületek alacsonyabb komfortérzettel nem csak kárt okoznak a tulajdonosaiknak,hanem szociális ,szegregációs problémákhoz és a már idevonzott befektetési területek lakóival konfliktuszónát lakíthatnak ki, szervesen összenőve velük,a közös infrastuktúrán élve. A közlekedési eszközökön,egészségügyi intézményeinkben és oktatási helyeken napi kontaktusba kerülve egymással. Az eddig is ezen a vonalon gondolkozó kerületi szabályozás felelős jó részben a már ma is a területen található krízisövezet létrejöttéért, a veszélyeztetett terület itteni megjelenéséért. Ideje lenne belátni,hogy a 30-50nm-en építkező fiatalok, családok lesznek hamar,akiknek nem felfelé kellene kényszerülniük,hanem egy családiasan kényelmeseb és komfortosabb életet bitosító léptékben gondolkodva normális élhető házakat hoznának létre. A meglátásom szerint az elterülő laposabb otthonok a környezet képére is pozitívabb hatást fejtenek ki,ami ismerten kerületi cél is. Hoszabb távon is van ennek hozadéka a kerület számára! Ezeket a lakhatóbb csaádi méretű ingatlanokat inkább megtartják és nem értékesítik egy esetlegesen, végre bekövetkező belterületbe vonás esetén a fejlesztőknek, hanem megtartják. Ezzel megakadályozható az infrastuktúrát terhelő lakosságszám növekedés,ami a kerületnek a költségeit fogja kímélni. Azt naívitás felételezn,hogy a kint lakók száma ne nőne folyamatosan. ha van is aki nem lakik kint és nem arra vár évtizedek óta,hogy jogkvető emberként is megtehesse ezt, az elúnva és kiábrándulva olyanoknak tudja a telkét eladni, aki kint akar és fog lakni. Tanulmányozni kell,hogy miféle rendezést akar a kerület,ami a mezőgazdasággal felhagyó élettel lépést tartva ezt lehetővé teszi a kismeberek számára is,most hogy a szomszédos fejesztési területen már csak 5 lakás és 10 telek eladó! Ideje lenne végre az Önkormányzati Tv. 4§-át komolyan véve a 10§-nak megfelelően folytani a munkájukat, akár a 16§ szellemében igyekezni az elvett infrasturktúránkat újra megteremteni és ha vázolódik a Harsánylejtő III terve,akkor a mifelénk fennálló kötelezettségeik teljesítését állítsák feltételekként,hiszen már csak erdős részek vannak a közelben a mi területünk szomszédságában! 

Remélem a Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület is aktívabbá tud válni,talál új tagokat,mert októbertől már a Tanulmányterv kereteket adhat ahhoz,hogy merre lesznek irányok a 2017 végére módosuló országs-;megyei;-agglomerációs és az ahhoz alkalmazkodó Fővárosi új szabályozásban, hogy a nem kint lakó tulajdonosok érdekeit is képviselhessék. Sokan vagyunk tulajdonsok,akik a rendeződő szabályozási időzítések mentén, melyek az Unió tervezési ciklusát fogják 7 éves periódusban követni, élvezni akarjuk jogkövető emberként is a tulajdonainkat. Már jeleztem,hogy nem Egyesületet alapítani és nem szeretetért jöttem a hegyre,hanem mert ezt választottam ki több,mint 20 évvel ezelőtt az akkor egy jól kereső fiatal számára elérhető Kakukk-hegy,Csiki-hegy a Törökugrató mögött és a Petneházy rét, Arany-hegy megfizethető halmazából.Nekik nem kell már ezért közdeniük,mint a csúcshegyieknek! Viszont nekik nem ígérték meg az építési osztályon anno,hogy 15,de legkésőbb 20 év múlva a terület építési övezetté válik.Mára már  távlati épíési besorolásunkat is elvesztejük és az az ígéret valótlanak bizonyult, fokozva a károkat amit csúcshegyi tualjdonosként viselnem kell. A magam részéről nem fogok újabb 20 évet várni,ha egy tízéves jogi huza-vona is mérsékelheti a káraimat.Lehet másokkal is egyesülhetek a gondolatmenetem megértése nyomán, akár az Önkormányzati Tv 30§ -a szelemében, a kialakult helyzetre reagálva! Októberben a Tanulmányterv megismerése sok mindent eldönthet a további aktivitásom mikéntjét is. A ma a kiegészítő információkat gyűjtő nyílvános oldalam is átengedhetem a csúcshegy mindennapjainak, hiszen ez a felület a feljesztés irányába több,mint féléven át elégségesnek bizonyult számomra. 

A Tanulmánytervet nem szabad az elavult kerületi szabályozásra alapozni,csak a mai,még használatos álapota miatt,mert azok a szabályok már ismertek,amelyhez azt alakítani kel! Igaz amit a város elfogadott 2014.ben persze nem kerülhetett a 2013.as munkába a Budapest 2030 során a 44.oldalon a teljes Csúcshegy és a Harsánylejtő alapellátással fejlesztendő lakóterület. Amiből nem sok van a városban.(A 48 oldalon egységesen rendezetlen lakóterület vagyunk.-Rendelkezésre áll a Tanulmánytervhez is!) Kiemelném a Hegyvidék övezet fejlesztési elvei közül,a 65, oldalról: A területi tartalékkal rendelkező meglévő lakóterületek kapacitásának kihasználása magas zöldfelületi arány biztosítása mellett http://budapest.hu/Documents/Városépítési%20Főosztály/Budapest%20Területfejlesztési%20Koncepció%20I.%20kötet%20Javaslat.pdf 

Amint fentebb említettem OTÉK 29 § szerint ha kis pl;,3%-os alapterületű beépítést írmának elő,az tetőtérrel,három szintes,ormótlan tornyok létrejöttéhez vezet! Eközben az OTÉK nevezett paragrafusának (4). bekezdése a telkek újabb átrajzolódásához vezet rövid időn belül,tekintettel,hogy jövő évben már ez alapján kell készüljön az új kerületi építési szabályzat! (29.§. (4) A mezőgazdasági területen - a (8) bekezdés kivételével - lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 10%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. --azaz (ha két szomszéd eléri a 3000nm-t egy ikres megoldáshoz,hiszen mindenki lakóházat szeretne és ezértkész azonnal újra kert,szőlő,gyümölcsös művelési ágba minősítettni a területét..) Ez ráadásul a nem kivett területek arányának növekedéséhez vezet,ami a hosszútávú lakóterületté válást is elehetetleníti az agglomerációs Törvény tekintetében,mert 90% feletti arányuk esetében nem lehet majd a területet átsorolni benne a jelentős önkormányzati tulajdonnal!..-A 8-as bekezdés a kivett terület,ott nem lehet ez alapján lakóépületet építeni furcsa módon. nagyon fontos lenne a családi kényelemhez szükséges 10%-os álatlános beépíthetőség biztosítása. Jó lett volna ezekről beszélgetni egy kicsit a Tanulmányterv tervezőjével,de miközben ezt ecsetelgettem az Egyesület vezetője a szavamba vágva, megszakította hozzánk lépve a beszélgetést. Sajnálni tudom a helyzetet,végül is ez is kiderül 2018-ra,ami nem nagy idő,amikorra már ki kell alakítsa a kerület az építési szabályzatot! Remélem ők készítettek felvételt és fényképeket az eseményről  mivel le nem egyeztetve én nem tettem ezt meg, az engedélyük hiányában a rendezvényükön,hogy tájékoztathassuk a lakosságot, aki nem tudott jelen lenni és a többi csúcshegyi tulajdonos társat! Ebben a 2012 körül készült munkában elég sok ,az előadásban felbukkant képet vélek felfedezni:  https://obuda.hu/wp-content/uploads/2015/10/its_osszes.pdf

 

A bejegyzés trackback címe:

https://csucs-hegy.blog.hu/api/trackback/id/tr6212665981

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.