https://www.facebook.com/groups/777304105743609/ (Csúcshegy-Óbuda fb.oldal) - Csúcshegy külterület, amely része Budapest főváros területének. Jellegét tekintve gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem köthető lakóhely. , KSH statisztikai

CSÚCSHEGY

Kampány az emberekért? Sosenem?

2018. március 18. - nem benfentes

Beindult a választási kampány! Már annyira vártam,hogy ismét elmélázhassak azon,hogy az szdsz-es Ungár befektetése szomszédságának lakói és tulajdonosi tömege miben volt másképp kezelve az szdsz-es Demszky alatt, mint az szdsz-es múltú Tarlós érájában egészen napjainkig!

Anno nem volt módom levelet küldeni az OGY képviselőinknek és a kerületi politikusoknak,akik minket képviselnek az adóforintjainkból! Végül is egyformán nem tudhatom mint viszonyulnak a valóságunkhoz, mert semmi reakciót nem kaptam a hatalom résztvevőitől ma sem! Ezek után az ellenzéküknek küldtem el az ismeretető anyagot rólunk, amire volt aki reagált. A Jobbik OGy képviselő jelöltje megköszönte a tájékoztatást, kerületi képviselőjük egy tömörített anyagot kért és kapott a kerületi munkájához,hogy beszélhessen  polgármesterrel és a testülettel a helyzetünkről, egy személyes találkozó után..A PM jelezte,hogy személyes talákozón megismerné a részleteket. A Momentum OGY képviselőjelöltje kijött és egy órás bejáráson kapott ismertetést a viszonyainkról,amiről egy 10 perces videoanyag került fel a világhálóra.A DK egy Fórumon a látogatásomnak örült volna, de más alkalmat nem adott a terület problémájának a megismertetésére az iránt mélyebben nem érdeklődve. 

https://www.facebook.com/benedekmarton.momentum/videos/1459657100826627/

A részemről minden fontosabb pártnak, képviselőnek, sőt magának a patásördögnek is írtam rólunk, a helyzetünkről. Ha a kampányaikban a figyelmet ránk irányítják, azt nem a támogatásuknak tekintem a magam részéről, hanem fordítva, a mi támogatásunkként és minden alkalomnak örülve mondok köszönetet! Ezért vesszük minden párt, satjtóorgánum, közszereplő és magánszemély segítséget örömmel, hogy egyenrangú polgárai lehessünk a kerületünknek,fővárosunknak!....és nem távlatokon túli esetlegességgel!

Természetesen a már ismert téves állítások elindultak azonnal,a jogos kötelező ellátásunk hírének nyílvánosságra kerülése miatt! Évtizedek óta halljuk ezeket,de a tényeket soroló cáfolatokra nem jutott eddig felület! A szokásosak azoknak akik nem ismerik.: -1, Gazdagok beépítették az erdőt - Eközben nincs ivóvíz biztosítva a majd ezres csúcshegyi lakosságnak és átlagos lakóparki nívójú ház sem akad egy tucat sem a terület 1059 telkén! -2. A spekulánsok kaszálni akarnak a telkekik eladásából - Miközben erdő melletti parnorámás telkek központközelben, ami 10 perc sincs tőlünk, nem található a fővárosban másik! Nem pótolhatók ezek a telkek senkinek. -3 A terület jelentős zöldövezeti potenciál miatt ne legyen beépítve - Csak éppen az 1900-es évek első felében jelentek meg a lakóingatlanok és ma már ezer fő felé jár a lakosságszám, ami az ország településeinek 55.4%-án sincs meghaladva! A főváros minden kertes háza ennek a jelentős zöldfelületnek a része a TSZT-ben is olvasható módon! -4. A területre azért nem szabad építeni, mert csúszásveszélyes. - De ha a törvényi előírás szerint elvégezné a kerület a geotechnikai kategorizálást,akkor ismertté válna amit az MFGI már digitális térképen is bemutat.-A Csúcshegy 4-5 szintes beépítésre alkalmas!(OTRT25§(1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.) Továbbá kiderülne,hogy a valóban csúszásveszélyes övezetben, a volt Tesvérhegyi bánya beépítési tervezete már a 41/2005. (IX.15.) óbudai ÖK. rendeletben elő lett készítve! Így aki a tulajdonára még is éíptett,mert más neki nincs illegálissá vált! persze nem bontattak le soha semmit, csak indoknak kelletek ők is szerintem.

Az internetes keresők korában régi beidegződéssekkel olyan érvekkel indokolnák a kisemberek tuajdonainak szakadatlan korlátozását, ami percek alatt kideríthetően hamis, mintha ma is a saját indokok terjesztésére létező írott sajtó lenne az informálás elsődleges eszköze!!.

-5.Beszélnek a kiscelli agyagról, ami az egész beépüt budai hegyvidékre jelemző, mint a csúszásveszély okáról. Ugyanitt a Csúcshegy alatt sorakozó bányákról, amik a József - Péterhegyen voltak a valóságban és a Testvérhegy lejtőin megkereshető módon! Az agyagbányák a téglagyárak alapjai voltak,melyek nevei is ismertek. Pl. Bohn,Demján,Újlaki Tégla- és Mészégető Rt...Budapesti Tégla- és Mészégető Rt, sosem voltak a Csúcshegyen!  -6. A végén meg a szokásos riogatás a befektető spekuláns tulajdonosokról,akik 20-30 éve ebben a minőségben tulajdonosok a Csúcshegyen, de a Harsánylejő részében amit a BIF részéra szakítottak le a területéből a 2004-es szabályozással,persze erről szó sem eshet! (mert bizony a Harsánylejtő a Csúcshegy városrész része volt) Azon senki sem gondolkodik el, hogy a hajléktalanok és megelent krízistömbök konfliktus zónája a Harsánylejtővel egy térben élve, miért nem árasztotta el vilákkal a területet, miközben 2 millió forint volt a maximális építési bírság és az illegáis építések ellen soha nem lépett fel a kerület hatékonyan..(sőt ma is csak 10 millióra lett felemelve ami csak egy fél garzon ára jobb részeken,amit a közeli főískola diákjaniak garzont kiadva finanszírozhatna egy villaépítő,ha akarna)cs1.png

Itt megállnék egy gondolat erejéig! A már említett 27/2004-es rendelettel alapozzák meg a Harsánylejtő városrész megszületését! http://obvsz.web3.rufftech.hu/obvsz_dokumentumok/031_obvsz_9_17_27-2004_vi10_sz_rendelet.pdf

A rendelet egy pontjára hívnám fel a figyelmet 2004-ből:"7.3. A területen - geodéziai adottságok miatt - különböző nyomásszintő zóna alakítandó ki. A hálózatok méretezésénél a Harsány lejtő lakóterület igényén felül a csúcshegyi terület vízigényét is figyelembe kell venni." Hát igen a fenti videoban az LMP,a Harsánylejtő fejlesztésében tulajdonos képviselőjelöltje ezt tagadva azt mondta, hogy nem lett eldöntve ki fizesse a csócshegyiek vizét! Igazából ez nem is érdekel minket, de hogy enélkül a Harsánylejtőé sem lenne szabályosan elfogadott az látható az előírásban! Ma már egyenesen a Harsánylejtő projekt fokozatainak kiépülése után megmaradó kapacitástól tennék függővé, hogy mekaphatják-e a kötelezően ellátandó közfeladatok közé tartozó vízellátást, az egészséges ivóvízhez való jutás keretében a csúcshegyiek!

(-"Vízvezeték Szennyvízcsatorna A Budai alapzónáról megtáplált un.„Harsánylejtő gépház” kiépült. Az abbóltáplált ún.„Harsánylejtő I” „Harsánylejtő II.”„Harsánylejtő III.”vízellátási zónák még nem üzemelnek, a vízellátási hálózat üzemi nyomás adatait a rendszer üzembe helyezését követően lehet meghatározni. Csúcshegy vízellátása csak ezt követően lehetséges"- áll a Tanulmánytervünkben!....mert a 2002-ben a nekünk is megépült kerületi és fővárosi forásokból, EU pénz mentesen átadott Bécsi úti főgyűjtő kapacitását is idegen szennybízkezelési régió fejlesztéseinek biztosították, nem nekünk. Ma már Üröm és Pilisborosjenő is így adja területeit a fejlesztőknek a BKISZ-VII keretében!) https://obuda.hu/wp-content/uploads/2017/09/Csucshegy-megalapozo-vizsgalat_2017-julius.pdf

Egy másik gondolat a szinte egyetlen vagyonkájukkal spekulálva jogkövetők igényeihez: A BIF számára az említett 2004-es rendelettel magalapozott és 2007-ben belterületbe vont mezőgazdasági résszel,a Harsánylejtővel, ami egy zöld mező, a volt TSZ üzemi terület leválasztásával egy új állapot alakult ki! A Csúcshegy városrészt két új városrészre osztották! A mezőgazdasági övezetből belterülebe került a zöld mező beépítés céjára! A másik városrész egy új Csúcshegy lett. Ennek beépülő városiasodó területére nem készült semmiféle hatástanulmány, de még álapotfelmérés sem ekkor, pedig az szükséges lett volna! Maradt mezőgazdasági övezetben egy teljesen megváltozott használatú terület a TSZ földektől megfosztottan. Senki nem vizsgálta,hogy mezőgazdasági-e még, hogy a beépültsége mekkora mértékű és, hogy a lakossága mint kell éjen ezután! A Harsányejtő érdekében természetesen az üres mezőre mindent kidolgoztak. A maradék- vagy új Csúcshegy viszont semmiféle törvényességnek nem felet meg ez után az időpont után! A nem rá vonatkozó adatok,ismeretek alapján tartják azóta nyílván, sorolják át megalapozatlanul, immár az EU jogrendszerének szégyenfoltjaként!

Csodálkoznak ha az a terület tulajdonosainak általános véleménye,hogy ebben a kerületben és ebben a városban a befektetők érdekeit képviselik a mi képviseletünkben alkalmazott emberek, de mi mást gondolhatnánk ezek után? Itt a BIF a szomszéddá tett cég: http://m.magyarnarancs.hu/belpol/a-gazda-aldasaval-105372 Másutt mások. Mindenesetre a kisemberek telkeit zödtüdőzi le a város elvéve a természetes fejlődést a főutak mentén a várostól, míg beépültek a volt TSZ földek szerte a kerületben, legyen az Arany- Péter-hegy vagy a rólunk leszakított terület valóban zöld felülete, a beépülésben megakasztott telkeinkkel szemben! A valóban csúszásveszélyes Testvérhegy rég beépült kertes házainak telkei is ugyan ehhez a zöld tüdőhöz tartoznak, de mirólunk híresztelik,hogy az erdőbe építkeztünk.Sok a hazugság, de ma már könnyű a cáfolatuk.Fotók, légifotók az interneten! 

http://mapire.eu/hu/map/bp1944/?layers=osm%2C110&bbox=2114553.3533168323%2C6036357.826762041%2C2115317.7235996844%2C6036708.362196442

Láthatóak a 40-es évek közeén kezdett gyümölcs telepítési próbálkozások, melyek nem vezettek eredményre. A fák gyökérzete a termőtalaj vékonysága miatt nem tudott megkapaszkodni, amit ma a csúszásveszélyesség tévmeséjében persze fel tudnak sorolni! Az állítólagos szőlők helyzete még nevetségesebb. A valamikori szőlőültetvény a Stockacker a solymári téglagyár melleti erdő területén található,mint az elveszett 8. dűlő is, ami délnyugatra srégen tartott a legfelső utcából a mai erdőbe mélyen! cs2.png

Hála istennek 15 évvel a Csúcshegy jogszerű szerepeltetésének megszűntét követően, már a világháló korával ellenőrízhető a történelme Óbudaörs mai utódaként, mind a fellelheő adatai,fotói, a csúcshegyi villa feltárása az Aranypatak utca 12 szám alatt, ahol a közismert fotón látható jól a háttér, ahol 1933-ban sem volt a meseerdő sem azok a gyümölcsösök, amiket ma is hivatkoznak sokan előszeretettel! A képkeresés nyomán fellelhető képen látszanak a kis csúcshegyi lakóházak és a Csúcshegy városrész feletti Csúcs -hegy erdős magasa,ami ennek a tévhitnek az alaptalan alapja. Bizony nem szabad keverni a Csúcs-hegyet a Csúcsheggyel, hiszen a mellékelt térképeken is látható,hogy az erdőt telepítették a Csúcshegy dűlőire és szőlős területére, nem a csúcshegyiek települtek az erdőbe a történelmi Óbuda itteni Hutwaadt területén! Azaz a Hutweide - magyarul legelő részén!

Ma sem vagyunk erdő, ahogy soha nem is voltunk és gyümölcsösök sora sem! A területünkre a kampánya folytán felfigyelő párt sem ezt találta és mutatta be a videóján, hanem a beépülést ábrázoló, meghamisítatlan valóságot a világ elé tárva! Örülünk minden hírnek ami a valóságot bemutatja rólunk! Egy mjad ezer fős település, aminek nincs ivóvize, szilárd burkolatú úthálózata, gáz a szmogterhelést csökkentő fűtés biztosítására a "zöld tüdőnek" minden utcájában! Sőt még  közvilágítása sem mindenfelé, a kintlakók  körlülményeit máig a XIX század szintjén tartva, de legalább is a 70-es évekbeli vidéki nagymamáink körülményei közti életre kényszerítve a budai hegyvidék itt lakó polgárait. A befektetőkek adva a zöldfelület használatot, a közművelket,a tőlünk elvett forrásokat! Ez nem csak az én véleményem, hanem az itt tulajdonlók többsége szól most belőlem! A mostani kampányban mára a valóságról tud a kép elterjedni végre! Nem lehet a kisemberek tuajdonát tovább így kezelni, hogy folyamatosan veszítsen az értékéből és a területen káros szociális folyamatok induljanak be, hiszen ma már egy fél garzon áráért is lehet itt ingatlant vásárolni! A város is rá kell ébreden, hogy a "zöld tüdőt" a saját tuajdonában és nem csak a kismeberek telkein is védhetné. Például a Mocsárosban idegenforgalmilag vonzó értékké formálva a zöldfelületet,hogy ne kelljen a Kisbalatonig utazni a külföldinek, hogy szükremarha gulyát és bivaly csordát láthasson. Mndezt ráadásul a budai hegyek hátterével! Vagy ha már mindeképpen fejlesztőknek szánja azt is, legyen egy a terület adottságait kiaknázó vízes környezetrendezés az egyben. El tudnék képzelni egy kockák hálózatára osztott szigetrendszert egy központi kör alakú főszigettel,ahol ott lehetne a parkos, akár szűrkemarhás közösségi tér és csatornahálózat kishajókkal is megközelíthető szigetein a lakóingatlanokkal, egyfajta modenr Velenceként. Ez egy fejlesztőnek is kihívás és ingatlantulajdonosként is érdemes áldozni az exluzivitásra,ami megfelelő zöldfelületeket is teremthetne! Nem a tisztségem ezeken ábrándozni, van akit ezért fizetnek, de a csúcshegyieknek az egyenrangú polgárhoz méltó élet azt hiszem nem csak nekem fontos! És ez nem csak kampány idején kellene az legyen! Kampány idején pedig az ilyen jogfosztott helyzet fő témává kelene váljon egy állítólag szolidáris korban ,ha már a fővárosról van szó! A képviselőink mikor fognak minket képviselni?                    (A csúcshegyi villa feltárása-1933)

Ez a kampány nekünk nem az utolsó,de kampányéveink jönnek, mondhatni ez a mi időnk. + hét műva választások,aztán jövőre megint kampány a helyi ügyekben választva. Az után sem lesz szünet, mert az EU kampányból sem fogunk kimaradni, egy EU főváros vidéket sem elérő fejlettségi szintjén élve! Nekünk a kampány nem árthat, hiszen ennél lejjebb már nem lehet. Talán még a politikát is megkedvelem öreg koromra. Éljen a kampány, Hajrá Csúcshegy, kitartás csúcshegyiek! 

Az pedig, hogy a kampány zajában csendben további jogkorlátozások készülnek ellenünk a kerületben az új kerületi építési szabályzat keretében a következő bejegyzésem témája lesz!

A bejegyzés trackback címe:

https://csucs-hegy.blog.hu/api/trackback/id/tr9913748748

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.