https://www.facebook.com/groups/777304105743609/ (Csúcshegy-Óbuda fb.oldal) - Csúcshegy külterület, amely része Budapest főváros területének. Jellegét tekintve gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem köthető lakóhely. , KSH statisztikai

CSÚCSHEGY

A polgármestereket a politizálásért fizetik? A demokrácia határai..

Óbudán lakossági Fórumokat csak Bús Balázs szervezhet?

2018. március 24. - nem benfentes

Mea Culpa!

Súlyos vétket követtem el! A csúcshegy érdekében minden politikai szervezet figyelmét felhívtam a vállalhatatlan helyzetre itt nálunk. A vállalhatatlan helyzetre, hogy a főutak menti természetes városfejlődésből félre löktek minket! A vállalhatatlan helyzetre, hogy ez mozaikossá teszi a város szerkezetét, ahogyan a területünket kezelik, két beépített környezeti tényező közt elgazosítva a városrészünket egyre jobban. Ezek a téglegyár gazdasági övezete és a lakóövezet, a két oldalunkon itt a 10-es főközlekedési úton elterülve! Eddig 3%-os beépítést tilttotak itt, 2014 óta az ismereteim szerint jogellenesen, az egész városrészre fenntartott felszínmozgás miatt és most már csak 1db 30nm-es építmény lehetőségének a kiszabásával fenyegetnek minket. Tovább ellehetetlenítve a telkeink használatát, miközben az OTÉK 10%-re emelte a beépíthetőség limitjét  a területünkre nézve!

Vétkeztem, hiszen  miután több jelzést kapott tőlem a kerületi és a városvezetés, valamint a miniszteri székben ülő országgyűlési képviselőnk, csak az oldalaikról való letiltás, a kerület közösségi felületein a megnyílvánulás lehetőségének elvétele volt a reakció. Bizony ezt az ivóvíz nélküli, sötétbe tolt külterületiséget nem emberhez méltó körülménynek tartva vétkeztem. A rendelkezésemre álló felületeken a jelenlegi kampány lakossági Fórumaira amit a politikusok tartanak elhívtam a csúcshegyieket! Azt nem akarom megitélni, hogy a település vezetése érdeklődést kellene-e mutasson ezeken a rendezvényeken mi hangzik el, mik a lakossági reakciók. Engem érdekelne! Viszont a társaságunk levelezőlistáján megtalálható címekre elküldött reakciójuk nyílvánosságát szívesen bővítem ennek a felületnek is a segítségével, ahogy azt bárkinek a rendelkezésére bocsátom aki a csúcshegyiekkel törődik. bus1.pngbus2.png

A levél záró megjegyzése, főleg annak tekintetében, hogy nem a csúcshegyiek érdekei mentén szerepet vállaló társaság ügyvezetőjeként, hanem magánemberként kezel, a véleményem szerint netto becsület sértő módon elkövezett rágalmazás. Érdekes módon mikor a különböző felületeken más lakossági Fórumra hívtam meg a csúhegyi tulajdonoskat az időszakban, nem volt okuk a reagálásra. Nem kívánták a rendezvény jogosságát megkérdőjelezni!

A mostani Óbuda újságból idézném a polgármesterünket:https://obuda.hu/wp-content/uploads/2018/03/obudaujsag_2018_06.pdf

"- Mindenkit arra bíztatok, hogy éljen állampolgári alkotmányos jogával és vegyen részt április 8-án a választásokon. Ám még mielőtt bárki leadja szavazatát érdemes átgondolnia, milyen szempontok alapján hozhatunk valóban felelős döntést. A legfontosabb annak tudatosítása, hogy voksunkkal saját magunk és lakókörnyezetünk jövőjének alakulását határozzuk meg. Ez alapján kell áttekinteni, melyik párt és melyik jelölt mit kínál. Könnyíti a helyzetet, ha a korábbi évek alapján összehasonlítjuk, ki mit ígért és aztán mit tett...és...- 2006 óta vagyok polgármester, harmadik ciklusomat töltöm. Ez alatt a III. kerületnek volt három jobboldali és három baloldali országgyűlési képviselője. Városvezetőként soha nem tettem köztük különbséget, mindenkit meghívtunk a rendezvényeinkre,testületi üléseinkre, egyszóval partneri viszonyra törekedtem, mert úgy gondoltam, hogy segíthetik a kerületi projekteket,az itt élők boldogulását."  - Amit szabad Jupiternek,azt mintának tekintettem - Mea Culpa

Bizony én és a Csúcshegy-Óbuda Civil Társaság bárki támogatását és érdeklődését szívesen veszi. Ha segíthetünk a lakosság megkeresésében elérésében azt nem tagadjuk meg politikai elfogultságból, a saját szemszögünket a háttérbe tolva, sőt akár ellenérzéseinket egy demokratához méltóan legyűrve! Mi ezt szisztematikusan képviseltük eddig is, de lassan poliitikai szereplővé kell avanzsáljunk a jelek szerint.

From: Varga Mihály [mailto:varga.mihaly@fidesz.hu] Kedves Honfitársam! Tisztelettel meghívom lakossági fórumomra! Vendégem: Tarlós István főpolgármester Időpont: 2018. március 20. (kedd) 18.00 óra Helyszín: Eurocenter Mozi színházterme (I. emelet) Budapest, III. ker., Bécsi u. 154. I. emelet Megközelíthető: az 1-es, 17-es, 19-es, 41-es villamosokkal, valamint a 160-as, a 260-as és a 260A jelzésű autóbuszokkal. A regisztráció miatt javasolt érkezés 17.30 óra. - Lakossági fórum pártrendezvényen Varga Mihály és Tarlós Istvánvarga.jpg

Ezt a lakossági Fórumot is osztottuk annak a reményében, hogy feltehetjük a rövid kérdésünket!: Tudják-e a lakossági Fórum szereplői, hogy a területünk egy fiktív mezőgazdasági terület, ami a valóságban beépülés alatt áll az 1900-as évek eleje óta és ma ismert adatok alapján, hol a terület több,mint 51%-bn a művelésből kivett, a lakossága majd ezer fő a kötelező feladat ellátásól kirekesztve. Amely ellátási kötelezettség mulasztás ellen a kövekező időszakban ha ismét elnyerik a bizalmunkat, vajon mit tennének, ha eddig nem tudták?

Mindenesetre ezt hírdetve nem zavartuk a település vezetését, nem határolódtak el a rendezvénytől kijelentve, hogy lakossági Fórumot csak ők szervezhetnek! A testület részt is vett ezen, az első sor székeit lefoglalva. Az előző bejegyzésemben olvashatják a rendezvénnyel kapcsolatos beszámolót is röviden, ahol a testület mejelent. Azt meg ne várják el, hogy minden nem egész egy nappal a megrendezése előtt felbukkanó hírt egy külön blogbejegyzésben ismertessünk, amit viszont a facebookos felületeken így is megtettünk, széles körben. Ha a 8 napot sem váró eseményekre, mint a tanulmány terv isertetésének nyári híre is volt egy zárt facebook csoportban akadunk, blobejegyzést is biztosítottam az önkormányzati esemény számára is a nyilvánosság előtti "hírdetésével", még ha az önkormányzat ezt maga el is mulasztotta! Továbbra is megkapják ők is z ezirányú támogatásunkat természetesen! Amint azt bármely szervezet, csoport vagy magánszemély velünk kapcsolatban.

Most egy másik jelölt is lakossági Fórumot tart. Neki már az ehhez fűződő jogosultsága vitatott a polgármester részéről, sőt talán a lakosság ezen szabadságjogát is korlátozhatónak tartja! Hatáskört érez a lehetőség felett, mint mikor a társaságunk névhasználatának engedélyeztetését kérte tőlünk egy nem létező városrész nevének tekintetében. Türelmesen megkértük a rendeletben nem szereplő név használatát akkor. most már viszont vissza kell utasítsuk a megjegyzéseit és feltételezéseit, amiket a levele megfogalmaz! Értelmezhetetlen, hogy a településrendezési szabályok hivatkozott rendeletének mi köze lenne egy lakossági Fórumhoz, Értelmezhetetlen, hogy mitől lenne politikai reklám egy képviselőjelölt rendezvényének az ismertetése a mindeki segítségére rászoruló csúcshegyi tulajdonosok számára. Értelmezhetetlen, hogy miért csak egy jelölt ismertetését tekinti a polgármester a jogkörét túllépve politikai tevékenységnek és a másikét miért nem? Tájékoztattuk a lakosságot az eseményekről, a DK esetétől kezdve a fidesz rendezvényén át az ominózus jelölt rendezvényéig! Politikai  szerepet mi nem vállalunk, de ezt azért, mert ez magunk vállaltuk! Polgármesterünk viszont nem plitikai tevékenységéért kapja a fizetését a képviseletünkben, hanem a problémáink megoldásáért, amiben súlyos mulasztásokat vélünk innen a Csúcshegyről felfedezni! 

Vétkeztem igen, hogy most benne felejtettem a címlistában a hivatal,a polgármester elérhetőségét,hiszen nem őt, hanem a lakosokat kívántam tájékoztatni egy újabb eseményről, mint megelőzően a miniszteri székkel is rendelkező képviselőjelöltéről is megtettem azt a lakosok és tulajdonsosok felé. Bánnom kellene amit tettem?

https://www.facebook.com/events/809869615873174/

Igen ezt az eseményt is szétküldtem, hogy megismerhessék a csúcshegyiek. Kis apropó a történetben, ha rákattintunk, hogy éppen a csúcshegyről szól ha valaki elolvassa figyelmesebben. Az is kiderül,hogy nem én szervezem. Fiatal még a polgármesterünk túlterheltnek látszani, nem értem miből vonta le a következtetést, amit levelében állít, hogy egy politikai rendezvényt szervezek. Talán én szerveztem Varga és Tarlós rendezvényét is, mert ismertettem a lehetőséget a lakosokkal? Igaz feltűnt már a társasági névhasználat esetében is, mint a levélben idézett témaidegen rendelettel felmerülve is, hogy kicsit figyelmetlen lehet és nem teljesen van tudatában a saját rendeletei tartalmával. Persze nehéz a munkája, igyekszem is segíteni a magam jogértelmezésében megtalált hibákra felhívni a figyelmét, a figyelmüket. Mert türelmesnek kell lennünk egymással , emberként.

Azzal viszont nem tudok türelmet gyakorolni aki vádol, ráadásul alaptalanul! Nem tudom aszoborállító Göncz Árpád baráti társaság oszlopos tagja, miért éppen a Göncz unoka Fórumát kívánja a testület tisztségviselőinek a hangsúlyozott távollétével demonstrálóan megkülönböztetni. Mindenesetre az ő dolga, én nem politizálok a csúcshegyiek érdekében továbbra sem! Akár a patásördög támogatását is örömmel fogom ezentúl is venni az érdekükben. Azt azért hozzáfúzöm, hogy ezeknek az embereknek a képviseletébenben a meghívóban található szöveget elolvasnám és látva, hogy a képviseletemre bízott emberek problémáiról lesz szó, elmennék, mert erkölcsi feladatnak tekinteném a tájékozottságot a munkám ellátásához, ami nem politikai tévékenységre szól.

A képviseletünket szabályozó és a kötelezően ellátandó feladatok jogi előírásait itt most kihagyom, a fecebook csoportunkban kikereshetők. Azt viszont megemlítem, hogy az előlünk szisztematikusan visszatartott ivóvíz ellátás a legfelsőbb jogforrásban rögzített jogaink közt, nem a település rendezési eszközökkel manipulálható dolog!

 'MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE XXII. cikk (1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. XXIV. cikk (2) Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki jogellenesen okozott kár megtérítésére." 

Óbuda hegyvidéki övezetének a lakossága megközelítőleg 10 ezer fő, ebből majd ezer ember él ma itt a csúcshegyen. Miközben a vízigényük felmérése alapján is méretezett BIF - Harsánylejtő beruházás után sem kaptuk meg az ivóvizünket, évtizedek óta igényelve azt, a kapacitások alakulásán szomorú dolog elidőzni, de érdemes! A KSH rögzíti a tényeket: Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás: 1990 - 55,8m3; 2014 - 33,0m3 ........ Egy km közüzemi vízvezeték hálózatra jutó közüzemi szennyvízgyűjtő hálózat hossza: 1990 - 228m; 2010 - 655m majd EU forrásból a BKISZ felesztéssel 2016 - 752 m

Csak egy kérdés: Hova lett a 2002-ben nekünk is kiépült Bécsi úti főgyűjtőcsatorna kapacitás és a 17/2004 és Ök. rendeletben a mi vízigényünket is felmérni köteles ivóvízhálózat méretezése a Harsánylejtő mezőgazdsági területének leválasztása és beépítése mentén a Csúcshegy városrészről, ahol tanulmányok nélkül maradt a beépülő terület 15 éve?

Azaz még kérdés. Mitől jobb egy elgazosodó terület a levegő hülésére, mint a deresedni képes pázsit? Miért kell a magántulajdont korlátozni ezzel a zöldfelülettel a kondicionáló hatása miatt, ha van városi tulajdon is a Mocsárosban amit meg beépítenének? Miért kell korlátozos a gyenge minőségű földek, kevés napot kapó hegyoldalán ezzel a gyenge minőségű zöldfelületére alapozással, mkior a lakóövezet kertjei is betöltik ezt a kondicionáló hatást egy jobb állapotú zöldfelületet biztosítva? Kinek mi a célja a csúcshegyiek magántujdonaival , hogy egyre szogorodó szabályokkal teszik tönkre a magántulajdon értékét a szanaszét épített üres zöldfelületeket eltűtnetve a kerületből? Miért nem beszélik meg éves lebontásban az elképzeléseiket a tulajdonosokkal a terveikre nézve a területen, hogy egyeztethessenek velük a sorsuk alakulásáról? Kit képviselnek a munkájuk során? 

Azok akik az esetemben politikai indítatást fantáziálnak azon is el szoktak gondolkozni,hogy a csúcshegyi gyermekek módszeresen megtagadott ivóvíz ellátása akár életet is veszélyeztethet közvetett módon? Azon elgondolkoznak, hogy a véleményemet meg sem fogalmazva, ez hova vezethet? A következményeit ismerik, átgondolták? - Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés BTK165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget követ el - , hogy csak egy aspektust vessek fel.

Nem tudom mi történhet még a Csúcsheggyel. nem tudhatjuk mit terveznek a fejünk felett az egyeztetéseket a lakosság elől ezárva. Tény, hogy a lakottság nem szerepel a kerület készülő rendezési tervében, a készülő tanulmányterv ismeret anyaga ellenére sem, amit ez a levél így megint csak kételyeket fokozó módon tartalmaz a csúcshegyiek kezébe kerülve! Rengeteg javaslatot szempontot bemutattunk, aminek semmi figyelembe vételét nem tapasztaljuk, miközben ápolni szeretnénk a zöldfelletünket, de kiszorítanak minket innen. Miközben az elértéktelenedő telkek az M0kiépülésével autóbontók, kőzúzdák, akkumulátor szétszereldék és a fene tudja miféle, a barnamezős területek által vágyott vállakozások célpontja lesz a városközpont és au agglmerációs útfejesztés közelében! Tudatában vagyunk, hogy akár a Bécsi úti villamos hoszabbítás költségszintjével azonos probléma vagyunk a város számára. Nem mi aakrtunk az uniós infrasturktúra fejlesztésekből kimaradni. Nem mi idéztük elő a sok évtizedes fejlesztési elmaradottságot ezen a területen. Nem mi soroltuk át magunkat hegyvidéki lakóövezeti tartalék területből beépítésre nem szánt mezőgazdasági övezetbe, ahol nem szánt a traktor és nem zúg az eke!

A bejegyzés trackback címe:

https://csucs-hegy.blog.hu/api/trackback/id/tr9013775426

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.