https://www.facebook.com/groups/777304105743609/ (Csúcshegy-Óbuda fb.oldal) - Csúcshegy külterület, amely része Budapest főváros területének. Jellegét tekintve gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem köthető lakóhely. , KSH statisztikai

CSÚCSHEGY

A budapesti tragédianegyed

A város másik oldalán nem buli az élet.

2018. augusztus 09. - nem benfentes

Ha Tandori Dezsőtől plagizálhatok az jut eszembe,hogy meghalni késő, élni túl korán. 

Legalábbis itt Óbuda Csúcshegy városrészében!

Az élet, mármint a normális élet alapfeltételekkel jár. A mi kis öreg városrészünkön ezeket hiába várjuk már több mint három évtizede. Ez alatt az idő alatt az ország legtávolabbi kistelepüléseire is eljutott a víz, a gáz és a csatorna. Nincsenek kivilágítatlan utcák, nemhogy gyűjtőút. A főváros III. kerületében ez még is csak álom maradt az ittalkók részére! Nem mintha itt nem fizetne örömmel a lakosság közművenként negyedmillió forintot, mint másutt. Nem mintha itt nem laknának többen,mint az ország településeinek 55.4%-án. Éppen csak a piacgazdaság sokéves terveinek statisztikáiban C vágányra solroltak minket mezőgazdasági övezetbe tolva! Miért tették, mikor itt már a 30-as években lakóingatlanok jöttek létre, egy országos főút és kisebb helyi utak kereszteződésénél, ahogy természetesen fejlődtek a települések a stratégiai pontok körül máshol is? Miért  tették, mikor a kerületszerte beépülő zöldfelületek minket is érintettek, a városrészünkről leválasztva a mezőgazdasági profilját meghatározó hatalmas üres rétet a Harsánylejtőt, ami lakóparrká válik jelenleg? Miért mikor a belterület lakóövezetéhez, velünk ellentétben az Aranyhegy zártkertjei nem csatlakoztak szervesen a belterületi lakóövezethez,csak a májd most beépítésre kerülő Mocsárosdűlő vadregényes lápvilágú síkjához, szabdalttá téve a város szövetét? Miért, mikor az embereknek épülő város lakói ma mi vagyunk és nem a beépülő zöldmezők fejesztéseinek majdani lakossága?

Persze a lerázóan tömör választ ismerjük, mert külterület. Igaz arra sosem kapunk választ miért külterület, csak fantáziálhatunk arról, hogy egy a lakóházak kertjeinél az elhanyagolt zártkerteken roszabbul ellátott zöldfelületi funkcióra hivatkozva, a tulajdonainkat a város zöldfelület arányának statisztikai alakítására használják, hogy a mezők és rétek a befektetők lakóparkjaivá válhassanak az eltelt idő folyamán. Bizony jobb lett volna egy újabb Normafa a római Part közelében, mint újabb ellátási és fenntartási feladatok vállalása a még el sem látott lakosok szomszédságában a területükről leválasztott legfiatalabb városrészen! Újabb gondok a régi megoldatlanságához! hars.jpg

Nem az a probléma, hogy a Harsánylejtő hajnali képére pillantva szinte hallom már a müezzint, mert nem vagyok az a feleslegesen rettegő típus. Még csak nem is azon problémázom, hogy a kerület és a város miért ezeket a kockanegyedeket preferálja a korhoz illő érv hangoztatásával, miközben a hegyvidéki kerületben betiltja a "svájci stílus" tornyainak építését, ami a patinás hegyvidéki építészet egyik jellemzője szerte a Kárpát - medencében. Viszont ez is felveti az alapproblémát a fejlesztőknek teret adó város politikájában, amiben a magántulajdonok kiaradtak a fejlesztésekből! Nem lehet itt folyamatos hivatali visszaélést gyanítani, miközben a mi adóinkból, minket kellene képviseljenek a város vezetői? (még ha kezdetektől az volt a polgármesterünk aki ma a főváros vezetője)

Miért vagyunk kültetrület? Miért lehetett lassan évszázada álló lakóingatanokat külterületbe sorolni? Miféle külterület az ahol a telkek, mint a város belterületi lakóházaié is, kivett művelési ágban vannak többségében? A közismert ingyenes kivonatás lejártának 2017 év végi dömpingje előtt fél évvel, már ismerten 51%-ban kivettek voltak az itt található telkek, amik a kivonatási hullám hatására az év végére akár a 70-75%-os arányt is elérhették! Már az is kérdés, hogyan és mikor lettek a mára kivont telkek valamikor különböző művelési ágakba besorolva és mi alapján!? Alapvetően az önkormányzatoknál erről kellene dokumentáció legyen, de nincs róla tudomásunk, pedig szabályozott volt a Tanácsok alatt is ez a folyamat! - 1970. évi 36. törvényerejű rendelet a szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról 1. § (1) Szőlőt és gyümölcsöst - házikerti szőlő és gyümölcsös kivételével - csak engedéllyel és meghatározott fajták szaporítóanyagának felhasználásával, szőlő- és gyümölcstermesztésre alkalmas földterületeken szabad telepíteni. A Tanácsok jegyzőinek írásos engedélye itt senkinek nincs meg, tehát nem is lehetne szőlő és gyümölcsös a területen hivatalosan csak a lakóingatlanok kertjeiben(házikert), de azok meg eleve lakóingatlanok és nem szőlő vagy gyümölcsös besorolású. volt zártkertek!

Mielőtt bárki kitalálná,hogy a házikert az a zártkert lenne prezentálom a ma hatályos jogi fogalmát: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet legfontosabb változásai 1. Újraértelmezett fogalmak - házi kert: lakott területrészhez kapcsolódó, jellemzően saját felhasználásra szolgáló, haszon- vagy dísznövények termesztésére használt terület, - lakott területrész: a település olyan bel- vagy külterülete, amelyen a tulajdonosok az év valamely szakában életvitelszerűen tartózkodnak, (azaz laknak, ami után a kötelező feladat ellátási előírásokat be kellene artani) Nincs sehol előíás arra, hogy külterületen tilos lenne lakni és nem szabad ott ellátni a lakosságot. Az, hogy mi kötelező viszont több jogszabályban is rögzített, mint Pl.: Önkormányzati TV 8§,vagy Vízgazdálkodási TV 4§, Vízközművekről szóló Tv. 1§,2§ és 9§..s.t.b. Maga az alapörvény is tartalmazza az egészséges vízhez való jutás alapjogát.  Ezzel körbe is szaladtunk a fiktív mezőgazdasági területünk fából vaskarikáján, ahol egy gazdálkodó sincsen, viszont majd ezer ember ellátás nélküliségben maradt mert nem akarják lakott területnek feltüntetni, ami részesedhetne a BKISZ project csatornázásából, hiszen ivóvízzel ellátottak kellene legyenek a XXI.-századi EU magyar fővárosában. Még egy közkút sincsen a városrészen már, azt is elvitte a BIF Harsánylejtő városrészének a leválasztásakor a városrészünkről.

A lakáspiaci változások és a folyamatos korlátozások következtében leszakadnak az itteni ingatanok értékei, nem egy tanulmányban előre jelzett módon. Veszélyeztetve a fejlesztések finanszírozását a jövőben, evvel a folyamattal. Már egy garzonlakás áráért is lehet kapni bővítésre alkamas épülettel telket a hegyen. A lakosságszám tovább nő, várhatóan gyorsuló ütemben, miközben ez a réteg már nem fog tudni további terheket vállani a fejlesztés érdekében! A fejlesztés itt eleve diszkriminatív módon sokszorosa lenne a megszokott városi árnak, ahol 250 ezer forintt kelett viselnie közművekként a lakosoknak cserébe. Ráadásul a gazdasági verseny feltételei alapján jelenleg nincs finanszírozási forma, ami 20-30 évre biztosítaná a terület lakosainak a fejlesztési terhek átvállalását, mint azt a lakóparkokba költözve hárítja rájuk az éppenkori befektető, a hiteleiken keresztül a vételár részeként! A korlátozások is törvényi kötelezettségekből fakadnak itt. Nem végik el a terület mozgássosság veszélyességének bekatgerorizálását a 2014 óta érvényes OTrT 25§-ban foglaltak szerint, a konkrét esemény és védőkörzetének behatárolásával, hanem ezt a jogszabályt sértve az egész városrészre tilalmat tartanak fent, a vagyonunkkal való szabad gazdálkodást elehetetlenítve. Oda jutotunk, hogy a valamikori átlag lakótelepi lakás áráért vároásrolt telkek már egy fél garzon árát sem igazán érik el. Termelésre a vízhiány és a lejtős északi hegyoldali fekvés miatt alkalmatlan a Csúcshegy és lakni pedig az építkezés akadályozása miatt nem igazán lehetséges. Ezt az értékrombló folyamatot ésszerűtlennek, vagy burkolt kisajátításnak nevezem, amit rágalmazásnak tart a kerület! Nem tudom mikor perelnek majd be, de kíváncsi leszek, ha világos és ismert célok, ütemezés nélkül ők lennének az itteni magántulajdonosok helyében vajon mi megfelelőbb elnevezést találnának? Maradna itt is az őszinte elkúrtuk és nem kicsit, mint helytálló kijelentés? Ha legalább világos lenne mit akar a város a területel, ahol eddig nem volt tilos rekreációs céllal építkezni régebben, rendeltetésében huzamos tatózkodásra alkalmas épületeket. Most az OBVSZ leváltására született OBÉSZ ezt is elvette tőlünk, tovább korlátozva a jogainkat! A településképi rendelet már előírja a telkek 50%-os kötelező fásítását, nem törődve az OTÉK 2§-ban foglalt kilátás védelemmel az értékes panorámájú területen, ahol talán egyetlenként nem a kerület munkás múltját hansúlyozó gyárkémény a kilátásunk, vagy a lakótelep! Ez is komoy komfortfokozat csökkenés a panoráma elvesztése mentén, ami tovább csökkenti a magántulajdonaink értékét! Hogyan akarják ezt kárpótolni a lakosainknak és telektulajdonosainknak? Meddig romolhat még a telkeink értéke, mit akarnak ezzel elérni? Nem lehetett mindeki friss TSZ tag a rendszerváltoztatás hajnalán, hogy ma az Aranyhegy tetejéről védje a természetet és a fákat, de itt sem lakhatunk, hogy jókarban tarsuk a növényzetet, a város levegőjét frissítve a jó minőségű zöldfelületeken. Ellenben az elkészülő M0 a barnamezős fejlesztési övezetek helyett vonzóvá válik a logisztikailag vársközponti és aglomerációs elérést is kereső vállakzásoknak. Lehet tiltani is a megtelepedésüket, de elvenni ki tudja majjód a tulajdonukat? Ha pedig lenne arra mód, a mienkkel is megtörténhet? Miért jó, hogy a lakosság kicserélődése is egyre roszabb körülményekhez vezet az értékcsökkenést már spirállá változtatva?

Őzsuta utcai tulajdonosként csak az elmúlt két hétben betőrésről, házba leselkedő kukkolóról, verekedésről, idegenek miatt megriadt autista fiú eltűnéséről és idén is halálesetről tudok csak beszámolni. Igaz most nem égett bent senki, mint a legutóbbi túzesetnél az utcánkban, mert csak a Rozália sor lakóinál volt ebben az időszakban tűz a Csúcshegyen. Most sajnálatos módon egy nagyon kedves szomszéd halt meg a meredek utcából haza felé tartva a keresztutcai épület háztetejébe csapódva. Sosem tudjuk meg, hogy az árkot mosó vízfolyás miatt éleveszélyes utszakasz áldozata-e, vagy rosszullét okozta a trgagéiát. Sajnos ha az autó romlott el, a vízmosás árkába csúszó kerék nem engdte a járművet félrekormányozni, hogy inkább egy oldalsó telek kerítése legyen az áldozat. Remélem ha ezt felismerve vagy másként is lett rosszul a baleset folyamán, hogy nem szenvedett eszméletét vesztve az elhanyagoltságunk, az Örvös utcai siralmas útfelület áldozataként. Szomorúság és düh tölt el, hiszen kerületünk és városunk vezetői itt laknak a szomszédunkban, ismerniük kell az itt kialakult helyzetet. Miért kell szenvednünk kitaszított megymagosként, csak mert itt nem haverok, TSZ-be özönlött ismerősök, vagy az ismeretlenségből feltörő vállakozások vannak, csak egyszerű kispolgárok, akiket ide sodort a sors, talán egyetlen vagyonkájukként bírva a telkeiket? Köztük is bőven akad aki "ingyen" kapta a lakását 10%-on 4 év részletre, de értelmesebbként azt eladva egy szebb környezetre törekedett. Büntetés jár a gondolkodásért?

Ha pedig még is csak elkúrták, nem kicsit és esetlegesen csak addig lehetett F2 fejesztésre kijelölt lakóövezeti tartalékterület a Csúcshegy, amíg a Harsánylejtő lakóparkká avanzsáló mezeje még hozzá tartozott, nem kellene rendezni végre a terület sorsát? A magántulajdonoknak is megadni ugyan azt,amit a befektetések kaptak ebben a vársban, akik nyomán ellátandó lakosság jelenik meg? Nekik is kell óvoda, egészségügyi ellátás, hókotrás, de a csúcshegyiek betegebbek lehetnek a bokatörő utcáikban egészséges ivóvíz nákül más elszivárgott emésztője mellett ásott kútból iszogatva. Ha egyátalán van vizük, mert az is ritkaság már a felsőbb lakott részeken!

Ha még is elkúrták és nem lehet statisztikai zöldfellet arányok és hasonló varázslatok miatt a való világ embereit a külterületen ellátni? Miért nem lehetnek ott közműveik, mikor azt tiltó Törvény nem létezik? Miért nem lehet azucáikat leszfaltozni,mikor sehol nem szerepel,hgy külterületen a földú tkötelező? Miértna alkalmaza a helyi építési rendelet az OTÉK törvényi előírásia közül a zártkertekre született 29§ (8) bekezdését,ami lakóház építését engedné meg? Mit akarnak a Csúcsheggyel, aminek a fejlesztésre kijelöltségét elvették,de lakóparki szélességű útszabélyozásokkal akarják szabályozni..állítólag? Még csak belterületnek sem muszály ahhoz lenni, hogy otthnaikban lakhassanak itt is a magántlajdonosok, közmáves szilárd burkolatú utcákban. Az inagtlnajaik értéke is az infrastruktúrától függ nem a besroloástól. Miért kell évtizedek óta korlátozni egy rendezett beépüléstől az elputrisodó és szlömmösödö területet, értékcsökkenést okozva? Miért kell hamís hírekkel szembesülni még ma is, hogy beépítkezünk az erdőbe, mikor a 8-as dűlönkre telepítettek erdőt és a régi szőlősre a Gyár feletti területen? Az ittlakóknak nincs más lehetsőége csak a belterületiséggel járó joghelyzetre vágyás, pedig ara sem lenne szükség, ha az ellátásunkat végre a törvényeknek meflelően elvégezné a város. Ne csak adóbevételnek építhessünk épületeket a lakóingatlanok létrehozásának tiltásával, mikor a gazdasági épületekben is lehet lakás, ha az nem éri el a területének 51%-át! Luxus a fővárosban vízet, csatornát és aszfaltos utat kívánni 2018-ban? A régi útszabályozások miért nem felelnek meg az önerős közművezetési hozzájáruláshoz a kerület részéről, hogy ehhez legújabban 14-16m utca szélesség kialakítását kívánják meg annak feltételeként, miközben nekik lenne kötelességük a kötelező feladat ellátás,már rég óta? Kit képvielnek az adóinkból a település vezetői, miért titok ez? 

Útszabályozások időrendben a Csúcshegyen HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT, ILLETVE MÁS TERVVEL MÓDOSÍTOTT, KÜLÖNBÖZŐ STÁTUSZÚ (VÉFO határozat, Műszaki Osztály határozat, testületi határozat) RRT-K 5343 1958 Solymárvölgyi út;  20854 1975 Harsánylejtő (3 telek kialakítása);  20889 1976 Aranypatak u.-Vadóc u. (útszabályozás);  27551 1981 Harsánylejtő (Óbuda Tsz. Fatelep beép. Terv);  29027 1982 Csúcshegy-Mécsvirág-Vadóc u. (útszab.);  31332 1985 Csúcshegyi zártkertek;  33315 1987 Bécsi út-Solymárv. Út (Téglagyár m.RRT) 35136 1989 Csúcshegy, Menedékház u. (m.zártkertrend.)

A HATÁLYBAN MARADÓ RRT –K ÉS KSZT-K LISTÁJA 133516 1988 Virágosnyereg-Csúcshegyi. -Vadóc(zártkert); 133115 1994 M 40/94(VIII.15.) Solymárvölgyi téglagyár;  135891 1997 17/97(IV.10.) Solymárvölgyi út  Vajon mi a garancia, hogy a legújabb ústzsabályzásrahivatkozás nem csak időhúzás és semmit nem kapunk cserébe? Mi a garancia, hogy nem újabb és újabb szablyozások lesznek továbbra is a az ivóvizünk vezetésének mesterséges akadályai? A Harsányejtő beépítéséhez feltételként előírt vizgépházra, mely a mi ellátásunkat figyelembe véve kellet megépüljön mikor köthetünk végre rá? És nem mindegy, hogy a területről Tanulmányterv, vagy Településrendezési tanulmányterv készül. (Mert ne feledjük,itt településrendezési lett megrendelve,már egy éve lejárt határidővel: Szerződés iktató szám:1545/16 Szerződés kelte:2016.09.02. Szerződés határideje:2017.08.31. Szerződő szerv:Főépítészi Iroda Tárgy:Csúcshegy településrendezési tanulmányterv Szerződött összeg:12 382 500Ft Nyertes Pályázó: MATESZ Magasépítési Tervező és Szervező Szövetkezet - még nem készült el)

Hetente frissíthetném az eseményekkel a bejegyzést a tarthatatlan helyzetről. A feljesztés ellen szevezkedők egy zárt facebook csoportból egy még zártabba kötüztek,hogy ne szivároghason ki a vlág szeme elé,ami itt folyik.. A csúcshegyi tuadnosoknak ne érdeke  telkek értékének évtizedes csökkenése,a közbiztonság romlása! Onnen egy azóta esett esemény,megint az Örvös utca mentén: ..aug. 30. "üdv mindenkinek. ma hajnalban 4:40 kor,a menedékház utcában betörők tevékenykedtek akiket sikerült megzavarnunk.a szemben levő házba mentek be.2 fiatalember onnan ugrot ki egy pedig az örvös utca és a menedék sarkán falazott,akit egy fehér szakadt kisbusszal vettek fel,majd az örvös utcán mentek le. a szomszédom kamerája valószinüleg felvette de csak később tudjuk megnézni a kisbuszz tipusát és remélhetőleg a rendszámát is. kérek mindenkit vigyázzanak értékeikre. szép napot. :)"...ezek a csúcshegyi mindennapok,ahol egy pohár víz sem nyugtatja meg a kétségbe eett tulajdonosokat!

 Meddig kell még tartson a Csúcshegy anomáliája és mennyi tragikus áldozattal kell ez még járjon?

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://csucs-hegy.blog.hu/api/trackback/id/tr4714171513

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

gurigapapa 2018.08.10. 16:23:25

Az a baj, hogy a hasonló külterületekkel az önkormányzatok nem tudnak mit kezdeni. Pénzt nem akarnak rá áldozni, hiszen van elég baj belterületen is, másrészt tudják, hogy sok ember él ilyen helyeken, és nem kellene őket csesztetni, mert különben hajléktalanok lesznek, így a zártkert inkább valami megtűrt kategória lett. De sokszor jobb is, ha inkább nem csinálnak semmit.

Nálunk pl. az önkormányzat régebben megemelte a legkisebb kialakítható telekméretet, gondolom, azzal a nosztalgikus céllal, hogy majd megy a gazda a zártkertbe, szánt-vet-arat-gazdálkodik legalább 3000 négyzetméteren. De a világ pont az ellenkező irányba halad, az emberek inkább nyaralónak használják a zártkerteket, vagy lakhelynek, esetleg nyugdíjasok járnak ki gazdálkodni, de ők meg nem bírják el a több ezer négyzetmétert. Így a környék tele van osztatlan közös tulajdonnal, ami gyakorlatban osztott tulajdonként viselkedik, de jogilag nem. Az osztatlan közös tulajdonnak rengeteg hátránya van, és hát szerintem állami célnak kellene lenni ezek felszámolásának és egyértelmű tulajdonviszonyok teremtésének - ez az övé, ez az enyém ahol csak lehet. Javasoltuk is az önkormányzatnak a legutóbbi településrendezési terv előkészítésénél, hogy kicsit a szabályok alkalmazkodjanak már a valósághoz, engedjék osztani a telkeket úgy, hogy csökkentik a legkisebb kialakítható telekméretet. Persze hogy nem lett belőle semmi.

De a többi dolgot valahol el tudom fogadni. Itt olcsón lehet jó ingatlant venni. Cserében viszont el kell viselni, hogy a víz a kútból jön, közműnek max. áram van, kályhával kell fűteni. Ez olyan valamit valamiért dolog. persze, jó lenne, ha például itt is le lenne aszfaltozva az út, de sokszor belterületen sincs, és megértem, hogy az élvez prioritást.

nem benfentes 2018.08.10. 20:57:35

@gurigapapa: Teljesen igaza van általánosságban. Itt egyedi,hogy lakóngatlanok is vannak történelmi távlatokból és a Bécsi úton szemben egy azonos területet(Aranyhegy) rendeztek, mert ott bizosítottak csere zöldfelületeket a volt orosz laktanya új lakótelepének létrehozásához.Emellet osztott TSz tagi földek is lakóingatlanok lehettek az Aranyhegy rendezésekor. A magántulajdonkat is rendezniük kellene! Itt kényszerből isszák a kútvizet, mert ugyanyannyiért vették pár évtizede ezeket a telkeket is,mint a szenben, a mára belterületbe kerülteket!
Valóban az ökrömányzat feladata a terület rendezése a telkek kialakítása,legyen az kisebb vagy nagyobb,keresve a többségnek megfelelő megoldást, a kor viszonyainak megfelelő használathoz. A többórás utatzásokkal járó városi életmód a szezon dömpingáraival már nem fog semmit termelni ezen a roszz adottságú területen, csak még lecsúszottabb rétegek felköltözését. Mégtöbb problémát, amihez a lakosok már hozzájrulni sem tudnának így, ha még esetleg szeretnének is. Sajnos van már aki ezt sem akarná. Az embereket meg elengedni pont ebben a helyzetben nem lehet, mert a kerület szervezése nélkül nem bírkóznak meg a feladattal. A kialakult helyzet megoldása a feladatuk kell legyen!

zenitó 2018.08.11. 00:25:58

Azért ne felejtsük el azt sem,hogy itt mindig olcsóbbak voltak a telkek és az ingatlanok mint a "rendes" városban,tehát ez a nyűglődés évtizedek óta jelentkezett az árakban is. Itt valamikor csak nyaralók voltak, majd egyre többen tartották jó bulinak arra spekulálni,hogy olcsón veszünk,úgyis belterület lesz és majd jó nagyot kaszálunk.

nem benfentes 2018.08.11. 08:55:14

@zenitó: Jó lett vlna ha elolvassa a cikket,hogy megtudja mióta vannak itt lakóingatlanok(1930) és mennyibe kerültek a telkek-mint a pesti oldalon a rendes városban! = percre az Árpád hídtól,mint a Csillag-hegy.

nem benfentes 2018.08.11. 09:03:18

@nem benfentes: Sajnos elraadtattam magam a szokásos rágalmakat látva. Én 23 éve az F2-es fejlesztésre kijelöltövezetben egy átlagos panel árát adtam egy szíjtelekért.Ma kettő egymás melett egy garzoné alá lezd esni. A Fejlesztésre kijelölt tartalék lakóterület ára természetesen magasabb vlt,mint az azóta beépítésre nem szánt kategóriába átsorolté. A guta üt meg azoktól akik lespekulánsozzák azokat a kisembereket,akikkel kibaszott a rendszer,miközben az fejlesztők,akiknek odaadták a 2002.ben a Csúcshegy ellátására megépültgyűjtőcsatornát,hogy egy 40 hektáros mezővel kevesebb legyena városnak..Azok bezzeg sosem speklánsok!

Exploiter 2018.08.11. 12:37:47

Egyébként olyat nem lehet, hogy a lakók az utcában összefognak és leaszfaltozzájk az utat?

nem benfentes 2018.08.11. 13:11:17

@Exploiter: Sajns nem,éppen mert lakók. A közművezetés majdaniságára hivatkozva az Önkrmányzat ehhez nem járul hozzá a tulajdonán. Az egy másik kérdés,hogy itt a híresztelésekkel ellentében nem tehetősek laknak,talán 3-4 kivételtől eltekintve a területen. Megfelelő hitelkonstrukciót is az Önkormányzatnak kellene segítségül biztosítani afinanszírozásához, akár z önkormányzati olcsóbb hiteleket a bankoktól ide közvetítve.

városjáró · http://varosjaro.blog.hu/ 2018.08.11. 20:39:10

Ha jól értem, akkor a fő gond tulajdonképpen az, hogy míg a szóbanforgó területen innen és túl bárki bármit építhet, és ahhoz az önkormányzat még asszisztál is (szebben mondva: közműfejlesztést végez), addig itt ez meg van rendeletileg tiltva?

Vajon mi lehet a háttérben? Természetvédelmi célok? Vagy spakuláció? Vagy csak valamiért elfelejtették épp ezt a részt?

Sajnos erre sem ebben a blogban, sem az index vonatkozó egyszemélyes fórumába nem tudtam még választ találni.

nem benfentes 2018.08.11. 22:57:24

@városjáró: Röviden nem tudok ere válaszolni.Nem természetvédelmi erület. Fontos zöldfelületifunkciót,hangoztatnak,deaz minden kertes ingatlanban létezika belterület lakóövezetén is.
A Budapest 2030-ben megtalálod a Meneék utcát beépített lakott területként..tehát ott már értelme sincs a karsztvédelmi övezetet védeni,hanem csatornázni lenne kötelező.Annak terülee csakaz uca hegygerinc felúli részét érinti,ott a határa. Spekuláció??Az biztos,ha elfgynak a budai beépíthető területek, amik a Mcsárossal pedig elfogynak új lakások már csak itt lesznek fejleszthetők. Mi viszont max kétlakésos nagytelkes "villanegyed" pártiak vagyunk. Az egyrészt már nem igazán akadó módon lenne egyedi és zöldebb környezetet is biztosítana,mit a leromlttan megüresedett telkek. Itt csak a kerülenek van nagyobb egybefügő területe, viszont annak az értéke is romlik. Hallani persze hallotuk hivatalosan ,hogy attól füg az ivóvizünk,hogy mekkora igénye lesz a Harsánylejtő III-nak,ami ismeretlen előtünk holis lenne. Sőt a 2002-ben a Testvér és a Csúcshegy részére átadott Bécsi úti főgyűjtőn van már az idegen szennyvízkezelési régió a Bécsi út északi oldalán Pilisborosjenő-Üröm-Aranyhegy térségeiből. Még egy rendelet is volt ahol előírták aközműveinkre történő méretezést a Harsánylejtp építkezésének elkezdéséhez! A 27./2004. (VI.10.) óbudai Ök. rendelet 7.3. szakasza: A területen - geodéziai adottságok miatt - különbözı nyomásszintő zóna alakítandó ki. A hálózatok méretezésénél a Harsány lejtőlakóterület igényén felül a csúcshegyi terület vízigényét is figyelembe kell venni. Emellett a 7.4. A vízellátás alapfeltétele a Harsány lejtıi gépház kiépítése.-kitételt tartalmazza. Mi nem köthetünk rá, elveszett a ránk előírt kapacitás félúton,mind a víz,mind a csatorna kérdésében. Ez nem spekuláció és a csatorna nélkül sziváró emésztők sem természetvédelem.

nem benfentes 2018.08.11. 23:08:41

@városjáró: pontosan a rendelet nevezett pontai a 27./2004. (VI.10.) ÖK. SZÁMÚ RENDELET
2. számú mellékletében a ÓBVSZ 9/17. b. számú melléklete Kiegészítı rendelkezések a BUDAPEST, III. KERÜLET HARSÁNY LEJTİ - SOLYMÁRVÖLGYI UTCA - VIRÁGOSNYEREG UTCA - 20655/4 és 20625/4 HRSZ.-Ú ERDİTERÜLET által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez címmel a II. fejezetében találhatók a 7.3. és a 7.4 -es potokban foglalva!

városjáró · http://varosjaro.blog.hu/ 2018.08.11. 23:37:43

@nem benfentes:
Értem. Pontossab persze nem :( De nem lehetséges, hogy valami távoli tervük van mégis a területtel? Mittomén, a majdan arrafelé vezetendő M0-nak vagy a kibővítendő 10-esnek valamifajta pufferzónájaként képzelik el területet, csak nem akarják nagydobra verni (ezért tartják az utolsó előtti pillanatig "értéktelenségben").

nem benfentes 2018.08.12. 00:17:23

@városjáró: A Harsányletővel kapcsaolatban már csak a cégnevet pontosíthatnám, ami közismert. Amikor ide kerültem a fejlesztésre kijelölt,hegyvidéki lakóterületen vettem telket.A Harsányéejtőtleválasztva a várpsrészünkrőleltánt a kijelöltség is. Nem érzek távlati terve,csak azt,hogy adóbevételt termeljünk azzal,hogy nem építhetők lakóingatlanok, csak az adózó gazdasági épületek, de egy fillérbe se nagyon kerüljünk. A 10-es ervei ismertek, felüljáróval csökkenti tovább panorámánkat,amit eleve a fél telek aányú fásítási előírás az arculati kézikönyvben odavág.Itt nincs mitpufferelni és az M0 meg kilóméterekkelkintebb Pilisborosjenőtúloldalán fog kibukkani,majdan Solymár a hegy túloldalán messzebb levő területén ismét eltűnve a hegyben. A forgalom terhelése,pedg nem minket,hanem a Testvér- és Csúcshegy közt fekvő Harsánylejtőt érinti. Tervük az bármi lehet,csak a terület túlnyomó része nem az övék. Ködben van az északi Szuperkórház, ahogy tudom..de ne szeretnék ezen gondolkzni,mert akkor mi lenne a tulajdoninkkal és az itt lakó majd ezer emberrel? Még is csak egy falu lekossága és mérete ez nálunk, az Árpád hídtól ne messzebb,mint Csillaghegy. Nekünk semmit ne mondanak,csak átéljük vtizedek óta a sorozatos korlátozásokat, az övezeti "lecsúszásunkat"Ma már rekreációs célből sem negedne épületetekt ide az új OBÉSZ értelében.

nem benfentes 2018.08.12. 13:38:53

@városjáró: A TSz? Az adósság fejében a Harsánylejőt adta át a Megyesi vezette OTP-nek..onnan Budapest Bank,majd Ungár..
Ha a túloldalon a második kerületben kérded az "üvegházs" beterület lehet,megkapta az engedélytalakóparkosodás ott is,csak a Virágosnyereg alagút kezdő-végcsatlakozását kell kiépítse(körforgalom)
A Csúcshegyet ez sem érinti. Teljes a homály,vagy nem értettem az egyzsavas felvetést.

városjáró · http://varosjaro.blog.hu/ 2018.08.12. 16:02:56

Igen a II. kerületi bagázsra gondoltam. Azok 10-15 éve, hasonló környezetben tevékenykedő nagy machinátorok voltak. Csak beugrott az emlékképük.

No mindegy. Annyi biztos, hogy a ti problémátok mögött is valami nagy manipuláció állhat. Mert puszta statisztikai alibiterületnek túl értékes.
Ugyanakkor azt is be kell lássuk, hogy ha holnaptól belterületbe vonnák a kívánt területet, akkor azzal kávzi milláirdos értéknövekedést adnának az érintett tulajdonosoknak. Amit viszont adózandónak tartanék.

nem benfentes 2018.08.12. 16:11:25

@városjáró: Ez az adóötlet ismerős,kvázi Tarlós marhasága,mert mással szemben diszkriminatív ez ishiszen soha senki em dózott.Pont azért itt pldát satuánimert ezek kisemberek és nem nagybefektetők? Ráadásul az értékrolást visszakapva adózni a fejéesztési területeredeti fnkcióának visszaadásáért? Az Az átlag panel,ami az egykor vett szíjteke ára,ma Inkább 30,mint 25 millió forint,így a két egymás melletti telek,az Aranyhegyi áakkal nem vittám sehva,csak eérné éppen hogy a husznévvel ezelőtti értéket! Amúgy fizetnéhk mi is örömmel a szokásos negyedmiliót közművenként, talánmég adupláját is,mert mcsok befektető itt minden kisember,még azok is,akik 1910 óta öröklik a tekeiket a felmenőiktől.

városjáró · http://varosjaro.blog.hu/ 2018.08.12. 17:12:14

@nem benfentes: Én jóhiszemű vagyok. És alapvetően én is azt képviselem, hogy attól mert adott esetben felértékelődik egy bozonyos környék vagy terület, attól még az ottani tulajok nagy része még nem akarja majd el is adni az ingatlanát - legfeljebb jobb körülmények között fog tudni élni.
Azonban azt is látni kell, hogy bizonyosan lennének olyanok is, akik (rövid vagy hosszabb távon, de) igen sokat nyernének egy ilyen átminősítéssel. Ők ugyanis bizony azonnal pénzzé tennék a megdrágulttá váló telkeiket. Hacsak az átminősítéssel együtt nem léptet életben a hatóság mondjuk egy 10 éves elidegenítési tilalmat is. (Általában egyébként nem szokott sajnos...)

nem benfentes 2018.08.12. 18:14:58

@városjáró: Nagyon jó a felvetésed,mert a mostanában kiköltözők már baksisért jutnak a telkekhez,ha ingatlanban mérem az ingatlant. Az is durva lenne,ha évtizedek korlátozásk miatti értékromlása képezne adóalapot.
Az viszont korrekt kompromisszum, hogy aki az átminősítéssel élő eladó,adózik és aki nem azt pedig békén hagyják, egy kiszabott időtartamon belül.(jogilag asszem csak 5+1 év amibe adóilag bele lehet szólni)